Klimautslippene øker og øker …

halfdan knarvikFør helga kom nyheten om at de norske klimagassutslippene økte med hele 1,5 prosent i 2015. Det skjer mens all god kunnskap tilsier det motsatte, at de burde gå merkbart ned. I Besteforeldrenes klimaaksjon, som i en årrekke har talt og skrevet, demonstrert og appellert og tålmodig arbeidet for å få våre politikere til å vise det lederskap som situasjonen krever, er reaksjonene sterke. Styret har sendt et skarpt protestbrev til klimaministeren. – Det er lett å bli oppgitt og bare riste på hodet av politikernes uforpliktende klimasvada, sier styreleder Halfdan Wiik. Vi velger likevel å tro på verdien av å si tydelig fra slik vi har gjort her.

TI ÅR MED UFORPLIKTENDE RETORIKK ER NOK
Brev fra samling i Besteforeldrenes klimaaksjon 23. mai 2016
Til: Regjeringen v/Klima- og miljøministeren, med kopi til: Gruppeledere på Stortinget

Norske utslipp fortsetter å øke, og gikk særlig kraftig opp i 2015. Besteforeldrenes klimaaksjon, som i dag er samlet til et utvidet styremøte, har behov for å si fra om hvor alvorlig vi ser på denne nyheten.

Det er nå ti år siden det norske Lavutslippsutvalget viste at en betydelig reduksjon i utslippene er nødvendig, gjennomførbart og ikke veldig dyrt. Samtidig ble «BESTEFORELDRE FOR EN ANSVARLIG KLIMAPOLITIKK» lansert av kjente folk innen politikk, akademia, kirke og kulturliv. «Menneskeskapte klimaendringer er i ferd med å gi ugjenkallelige skader på livsmiljøet. Utviklingen har altfor lenge gått i feil retning. Mottiltakene har vært tafatte og ineffektive», het det i oppropet fra 2006. Underskriverne etterlyste politikere fra alle partier som med mot, alvor og energi går løs på vår tids største etiske og globale utfordring: «En troverdig klimapolitikk basert på anbefalingene fra FNs klimapanel.»

I alle disse ti årene har vi talt og skrevet, demonstrert og appellert og tålmodig arbeidet for å få våre medborgere til å bakke opp politikere som viser det lederskap som kreves – selv om det skulle svi på kort sikt. Som besteforeldre har vi minnet alle på den gamle moral om å etterlate garden i bedre stand enn da vi overtok den. Grunnlovens § 112 har vi gjort til vårt motto: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.»

Vi har forståelse for at oppgavene våre politikere står overfor, er særdeles krevende. Men ti år er nok til at vi burde se omstillinger som duger, og utslippsreduksjoner som monner. I stedet har vi sett alt for mange unnvikende strategier. Klimaforlikene var for svake allerede da de ble vedtatt, og er ikke fulgt opp. Nå trengs politikere som sørger for å lukke det veldige gapet mellom påkrevde og faktisk iverksatte tiltak. Paris-avtalen presiserer det enkelte lands ansvar og at det haster. Mislykkes vi, vil regningen for dette måtte betales av våre uskyldige barn, og av deres barn og barnebarn i mange generasjoner. Den svevende norske klimaretorikken må nå erstattes med forpliktende handlingsplaner, slik at:

  • framtidsansvar vektlegges framfor kortsiktige økonomiske mål
  • de store utslippene fra anleggene på norsk sokkel reduseres
  • oljeutvinningsplanene i nordområdene trappes ned og ikke opp
  • de store investeringene flyttes til grønne arbeidsplasser
  • den stadige utslippsøkning fra transportsektoren snus
  • innsatsen innen teknologiutvikling forsterkes
  • det iverksettes en omfattende og vedvarende folkelig klimavettkampanje
  • de norske utslippene går tydelig ned, med minst 5 prosent hvert år fra 2020

Med hilsen fra Besteforeldrenes klimaaksjon

Halfdan Wiik, styreleder (sign.)

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*