Bergen skal bli fossilfri

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    tirsdag 24. mai 2016
  • AV:
    Redaksjonen
grønn strategi bergen

Byrådet i Bergen vil gjøre byen fossilfri innen 2030: fossilfri havn, fossilfri transport, fossilfri oppvarming. Den nye handlingsplanen for klima er et sjumilsskritt framover i forhold til tidligere planutkast, og har tatt hensyn til mange av de innvendinger og forslag som er kommet fra blant andre Besteforeldrenes klimaaksjon. – Dette er utrolig positivt og viser at det er feil slik mange påstår, at politikerne ikke lytter, sier lokallagsleder Thelma Kraft. Samtidig er hun klar over at det kan være stor avstand mellom ord og handling, og er forberedt på nye runder. – Men vi skal i alle fall gjøre vårt for at politikere som vil noe, skal få folkets støtte, det kan jeg love!

Grønnest i Norge
Byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland, forteller i et intervju på nettsida til Bergen Venstre at planen har tre delmål: Innen 2020 skal klimagassutslippene reduseres med 30 %. Innen 2030 skal Bergen være fossilfri, og innen 2050 skal byen bli en såkalt “1,5-gradersby” som når de nye og mer ambisiøse målsetningene fra Paris-avtalen.

– Den nye klimaplanen er veldig omfattende, med mange nye, grønne tiltak. Vi skal blant annet gjøre veitransporten fossilfri, elektrifisere havnen, forbedre bosshåndteringen, bygge mer energieffektive bygg og legge til rette for grønn næringsutvikling. Mange av tiltakene skal settes i gang raskt. Innen fire år skal biltrafikken ned med 10 % og klimagassutslippene med 30 %, håper klimabyråden.

Den nye strategien skal først legges frem for bystyret. Andersland er trygg på at bystyrepolitikerne deler byrådets ambisjoner. – Bergen skal bli den grønneste storbyen i Norge. Med denne planen kombinerer vi høye ambisjoner med gjennomførbare virkemidler vi vet fungerer. Vi må gjøre vårt for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.  Da trenger vi både kortsiktige og langsiktige tiltak.

Se planen her: Grønn Strategi – Klima- og energihandlingsplan for Bergen 

 

FOR FULL HALS! Sangen "Alle barn skal arve jorda" med tekst av Ola Dimmen i Trondheim er blitt omfavnet i hele landet.

29. august 2015: Den lokale klimavalgalliansen mobiliserer under slagordet FOSSILFRI BY 2025. To bergenskor – Lyderhornkoret og Alt for damene, hadde slått seg sammen, og bidro med «Alle barn skal arve jorda», til Beethovens Ode til gleden.

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*