Vant fram i amerikansk klimasøksmål

Our children's trust bilde
Fem av de saksøkende barna sammen med sin advokat, Andrea Rogers, etter at domstolen i Washington State har gitt dem medhold. Bilde fra Our Children’s Trust.

En gruppe barn og deres støttespillere i stiftelsen Our Childrens’s Trust er lykkelige over å ha vunnet fram i rettssaken mot miljømyndighetene i staten Washington. Den lokale domstolen pålegger delstatsregjeringen å redusere klimautslippene i 2016 og ytterligere i 2017. Dette er en av flere lignende saker i USA, der politikernes unnfallenhet havner i retten. «For første gang har en amerikansk domstol ikke bare anerkjent de ekstraordinære miljøskadene unge mennesker står overfor på grunn av menneskeskeskapte klimaendringer, men også dømt og pålagt myndighetene å gjøre noe med saken», sier barnas advokat.

I dommen heter det blant annet: «Dette er en presserende situasjon … disse barna kan ikke vente.» Retten drøfter de katastrofale konsekvensene av klimadestabilisering globalt, inkludert truslene i Arktis og mot lavtliggende land som Bangladesh. Selv om den erkjenner at den ikke har noen jurisdiksjon utenfor Washington State, slå retten fast at delstatsmyndighetene er forpliktet til å gjøre sin del av jobben for at verdenssamfunnet skal ha mulighet for å løse klimaproblemene.

«Denne saken forklarer hvorfor barn og unge både i USA og flere andre land, nå kjenner seg tvunget til å bringe statlige myndigheter for retten for å sikre sine rettigheter», sier Julia Olson, daglig leder av Our Children’s Trust. «Til tross for klare vitenskapelige bevis og anerkjennelse av klimakrisens alvor, ser vi at politiske myndigheter og regjeringer unnlater å følge opp med de hastetiltak som er nødvendige. Når politikerne svikter og overlater voksende globale problemer til barn og unge, er det bare rimelig og nødvendig at domstolene tas i bruk for å komme videre i dette helt avgjørende spørsmålet for vår tid.»

Our childrens trust logo

«Our Children’s Trust er en ideell organisasjon, som hever stemmen for de unge, de som har mest å tape, for å sikre juridisk rett til en sunn atmosfære og stabilt klima på vegne av nåværende og fremtidige generasjoner. Vi leder an i en global kampanje for menneskerettigheter og miljørettferdighet, for å få gjennomført effektive vitenskapelig baserte klimaplaner som kan redusere innholdet av CO2 i atmosfæren til under 350 ppm.» www.ourchildrenstrust.org

 

 

 

 

 

 

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

5 kommentarer

 1. Axel Larssen | 01.05.2016

  Dette er bra. Har dere tenkt å oversende denne (og eventuelt andre) til norske myndigheter og politikere – f.eks. statsminister Erna Solberg, klima- og miljøministeren og ikke minst olje- og energiminsteren?

  Hilsen
  Axel Larssen

 2. Finn Bjørnar Lund | 01.05.2016

  Enda en grunn til å glede seg over dagen, 1. mai 2016!

 3. Steinar Winther Christensen | 01.05.2016

  Dette er godt nytt! Blir dommen anket? Hva om en norsk klimaorganisasjon gikk til tilsvarende søksmål etter grunnlovens miljøparagraf 112 og fremsatte helt konkrete krav om klimatiltak? En slik sak ville få stor offentlig oppmerksomhet og tydeliggjøre hva våre myndigheter virkelig mener med sin signering på Paris-avtalen? Selv om en slik sak tapes vil den bidra til det press på myndighetene som må til.

 4. Elisabeth Tveter Briseid | 01.05.2016

  Hei Steinar,
  Ting er på gang også i Norge. Sett http://grl112.no/ i adressefeltet, og les om planene om søskmål her på berget!

 5. Trine Eklund | 03.05.2016

  Fint om dere inkluderer «Det Militære» som èn av de aller største miljøsynderene. Ikke noe ødelegger miljø og klima så mye som kriger, ødeleggelser av oljebrønner, skog og mark som er forårsaket av militære intervensjoner, treninger og ulykker. Mest av alt forurenser ABC våpnene som fortsatt brukes /øves med og produseres

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*