Spørsmål og svar om drivhuseffekten

ill drivhuseffekten
Figuren viser Jordas energibalanse, som styres av innstråling fra solen, atmosfærens sammensetning og refleksjon fra bakke og atmosfære. Betegnelsen drivhuseffekt er et bilde på at atmosfæren i likhet med et drivhus holder energien innefanget.

Drivhuseffekten har alltid eksistert og gjør det levelig på jorda. Uten den ville jorda vært 33 grader kaldere. Problemet i dag er at konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren øker, dermed øker også drivhuseffekten. Hva kan det føre til, og hvordan kan vi hindre at skadevirkningene blir for store? Hvor mye vet vi egentlig om menneskeskapt global oppvarming? Klimaet har jo alltid endret seg; er det ikke da rimelig å anta at det er naturlige årsaker til endringene som nå skjer? I en populærvitenskapelig artikkel prøver professor Hans Martin Seip å svare på mange av de spørsmålene som blir stilt til klimaforskerne.

hansms – Målgruppa er alle som er interessert i hvor klimaforskningen står i dag, og hvilke forandringer vi kan vente om utslipp av stoffer som påvirker klimaet. Temaet er veldig komplekst og til dels vanskelig, men jeg har lagt vekt på og håper jeg har lykkes å gjøre det forståelig også for dem som ikke har særlige forkunnskaper i realfag, sier Hans Martin Seip.

Han var i mange år medlem av styringsgruppa i Besteforeldrenes klimaaksjon, og vært en garantist for god faglig forankring. Som professor i miljøkjemi har han stått sentralt i flere viktige miljøsaker, helt tilbake på 1970-tallet da han arbeidet med sur nedbør-problematikken. Han var i mange år knyttet til CICERO Senter for klimaforskning, og en aktiv bidragsyter til magasinet Klima.

Artikkelen om drivhuseffekten er inndelt i 13 kapitler og lett å finne fram i. Om ønskelig kan det også lenkes til det enkelte kapittel fra andre nettsteder. Spørsmål, og evt forslag til utdyping og supplering, kan sendes til post@besteforeldreaksjonen.no

Gå til SPØRSMÅL OG SVAR OM DRIVHUSEFFEKTEN: https://www.besteforeldreaksjonen.no/?page_id=4735 

Se også portrettintervju med Hans Martin Seip, «En veteran takker av», om blant annet forskerens rolle og samfunnsengasjement: https://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=22505

Kommentar fra Ola Dimmen

Kommentar fra Ola Dimmen

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*