Klimavalg også i hverdagen

portrett BodvarParis-avtalen ble bedre enn forventet, men det skal en stor innsats til for å leve opp til det nye målet om maksimum 1,5 grader global oppvarming. Ikke bare fra alle lands myndigheter, organisasjoner, næringsliv, osv. Hver og en av oss har mulighet til å bidra – og et ansvar, mener Bodvar Sonstad fra Beitostølen. Han var en av mange besteforeldre som var med Klimatoget til Paris, der han ble styrket i sin overbevisning om at økt grasrotinnsats må til for å redde verden. Nå er han i sving med å lage det han kaller et «skjema for selvregistrering av klimaadferd» som han håper skal være til hjelp for den som ønsker å redusere sitt økologiske fotavtrykk.

Flytte atferden i grønn retning
Alle lever vi ulike liv med ulike betingelser og muligheter, understreker Bodvar. Det er overhode ikke min intensjon å moralisere eller bruke pekefingeren mot noen, det vil jeg veldig gjerne ha sagt. Men jeg har fått flere henvendelser fra folk som spør om hva «jeg kan gjøre», og da har jeg tenkt at det kunne være fint med et hjelpemiddel som kan dytte på prosessen og der man kan konkurrere ikke med andre, men med seg selv.

– Greier vi å flytte adferden vår og de valgene vi gjør i hverdagen, ett skritt her og ett der i riktig retning, kan summen bli viktig selv om hver enkelt av oss er på helt ulike nivåer. Tanken er at mange bekker små gjør en stor å. Det kan også være en familieleik.

skjema søndag

Skjemaet han har laget er til å henge på kjøkkenveggen, eller det kan ligge på skrivebordet på PC’en. I starten kan familien sette et kryss i den boksen for hvert tema som synes å gi et bilde av klimaatferden i huset og heimen. Deretter kan man f.eks. en dag i uka diskutere om det er mulig å flytte noen av kryssene mot den grønne siden.

– Jeg har gradert de ulike temaene etter hvor mye de betyr i en klimasammenheng, og innen hvert tema forsøkt å gradere alternativer fra null til fire, dvs. fra nærmest ingen klimabelastning til temmelig stor. Ved å multiplisere «klimabelastningsverdien» med det tallet i boksen som du har krysset av, får du en sum som blir mindre jo mer klimavennlig du er. For eksempel minsker du summen på temaet «bank» hvis du flytter pengene dine over til en bank som ikke investerer i kull.

Bodvar er ikke helt i mål med skjemaet og systemet, sier han. Det må kvalitetssikres rent faglig og det må inneholde gode, praktiske valgmuligheter under alle temaer. Det er også mange andre små eller store tema som kan legges inn etter hvert. Men han håper og tror dette kan bli tatt godt imot både i og utenfor Besteforeldreaksjonen. – Som lege i distriktet har jeg en brei kontaktflate og vet at mange nå er positive til å gjøre en innsats. Ikke minst tror jeg at barna kan være gode og effektive pådrivere når de blir gjort oppmerksom på valgmulighetene.

– Jeg tar gjerne imot reaksjonen på det jeg har laget, med innspill og forslag, eller kritikk for den slags skyld. Min epostadresse er bodv@online.no Hele det ennå ikke helt ferdige skjemaet kan lastes ned her: KLIMA-ADFERD skjema

 

Besteforeldrene i Paris. Bodvar Sonstad ytterst til venstre i bildet. Foto: Bjørn Karsrud / Avisa Valdres

Besteforeldrene i Paris. Bodvar Sonstad ytterst til venstre i bildet. Foto: Bjørn Karsrud / Avisa Valdres

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Kristian Frederik Brandt | 08.02.2016

    Veldig god ide! 🙂 Kunne ellers være interessant med et elektronisk basert skjema for å måle folks aktivitet. Et slikt skjema ville den enkelte også kunne bruke.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*