Et lite steg i riktig retning

flyForslaget om en flypassasjeravgift på beskjedne åtti kroner har skapt stort engasjement, for og imot, og høringsuttalelsene strømmer inn til Toll- og avgiftsdirektoratet. Besteforeldrenes klimaaksjon viser i sin uttalelse til at flytrafikken står for over halvparten av klimaeffekten fra nordmenns reiser, i følge beregninger gjort av Cicero Senter for klimaforskning. Prinsippet om at forurenser skal betale tilsier at avgiftsnivået bør trappes videre opp over tid, slik at nordmenns reisevaner kan bli mer miljø- og klimavennlige. Utbygging av moderne jernbane over større deler av landet er en nødvendig del av dette.

Flyet en klimaversting
Nordmenn flyr svært mye. I Norge har særlig noen norske innenlandsruter (Gardermoen–Værnes, Gardermoen–Flesland og Gardermoen–Sola) en betydelig trafikk. Det ville være en ubetinget fordel for klima og miljø om noe av denne trafikken kunne flyttes over til f.eks. tog. Veksten i flytrafikken fra 2002 til 2014 har vært så stor at klimagassutslippene er fordoblet i perioden.

Vi er også kjent med at mange i den aldersgruppen Besteforeldreaksjonen representerer, ofte benytter fly på bekostning av mer klimavennlige reisemåter. I mange tilfeller er prisnivået slik at det virker som en oppfordring til å velge fly framfor andre reisemåter.

Det er lite tenkelig at folk flest vil velge bort flyreiser bare på grunn av en avgift på kr. 80.- pr reise. En avgift på flyreiser på det avgiftsnivået som er foreslått kan likevel ha en viktig signalverdi, og minne oss om at fly bidrar vesentlig til klimaproblem og forurensing. Prinsippet må være at forurenser skal betale.

Se rapport fra Cicero om flyreiser og klimaforurensing: http://www.cicero.uio.no/no/posts/klima/aa-reise-er-aa-leve

Logo_besteforeldre klima_2012Konklusjon: 
Besteforeldrenes klimaaksjon støtter innføring av en flypassjeravgift fra 1. april i år slik Stortinget har vedtatt. Det bør også vurderes å øke avgiften i forhold til lengere reiser fra Norge, og dessuten vurdere å trappe opp avgiftsnivået fra 2017. Vi viser til Naturvernforbundets mer utfyllende høringsuttalelse som vi i hovedsak gir vår støtte til. Dette gjelder også eventuelle uheldige sidevirkninger for reiser til og fra distriktene i Norge der det i praksis ikke foreligger reelle alternativer til flyreiser.   

Vi forventer at spørsmålet om utbygging av jernbane over hele landet som alternativ til flytransport, vil bli tatt opp i meldinga om ny Norsk transportplan seinere i år. 

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Steinar Rundhaug | 26.02.2016

    Har lurt på hva flyselskapene selv mener – de må jo ha hørt om klimaendringer. Har de meldt seg ut av klimadebatten og bare gir blaffen?

  2. John Downing | 01.03.2016

    !00% enig i «konklusjon» ovenfor. For flyreiser utenlands burden avgiften være minst Kr.500.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*