Med mye mindre karbonavtrykk

elbilSelv med kullkraft som kilde forurenser elbiler mye mindre enn fossilbiler. Det viser en ny rapport fra Union of Concerned Scientists. Med jevne mellomrom blir det i pressen satt fram påstander om at karbonavtrykket i realiteten er like stort som fra vanlige fossilbiler, og at det er flere skjulte faktorer som ikke blir tatt hensyn til. Studien har derfor tatt med alle utslipp knyttet til elektrisitetsproduksjon, inkludert utvinning av kull, olje og gass, transport til kraftverk, forbrenning i forbindelse med kraftproduksjon, linjetap i overføring, og virkningsgraden til kjøretøyet. Les mer om saken i siste nummer av Teknisk Ukeblad.

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Brita Helleborg | 14.01.2016

    Veldig interessant artikkel. Lurer på om det er noen av oss som leser dette som har dybdekunnskap om CO2-avtrykket fra de ulike fremkomstmidlene som vil fortelle oss reelle fakta slik at vi kan få belyst dette med flere synspunkter. Min oppfatning om vanlige amerikanske biler er at de er mye større, og har større drivstoffforbruk enn de norske. Ville konklusjonen blitt den samme for norske forhold?

  2. Kristian Frederik Brandt | 18.01.2016

    Blant dem som har et annet syn, er Bjart Holtsmark, SSB og Ove Bengt Berg, statsviter og tidligere leder i Syklistenes Landsforening. Jeg har ikke forutsetninger for å ha en velbegrunnet oppfatning om temaet. Men el-biler trenger vel plass til parkering og bruk, krever vedlikehold og utbygging av veinettet og dermed nedbygging av dyrket og dyrkbar mark, og fører til svevestøv?

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*