En julegave til verdens barn

moms cleanHva er egentlig resultatet av klimaforhandlingene, og hva skal vi gjøre med det? Meningene er delte. Men «mamma-aktivistene» i amerikanske Moms Clean Air Force mener avtalen kom som bestilt til julehelga vi står foran. Den føles som en gave til mine barn, og som et lys i stua på den mørkeste tida av året, skriver en talskvinne for organisasjonen, som markerte seg sterkt blant de frivillige kreftene i Paris. Hun erkjenner at avtalen er for svak og at planene medlemslandene har lagt fram for utslippsreduksjoner, ikke vil begrense global oppvarming til 1,5 eller 2 grader. Likevel gir avtalen grunn til større håp enn tidligere.

Molly Rauch arbeider med folkehelse for Moms Clean Air Force

Talskvinne Molly Rauch arbeider med folkehelsespørsmål for Moms Clean Air Force

Nei,
denne avtalen vil ikke løse klimaproblemet. Realiteten er at vi i dag har mye større og vanskeligere utfordringer foran oss, enn vi ville ha hatt hvis FNs medlemsland hadde tatt klimaendringene på alvor for noen tiår siden, da forskerne først slo alarm. Tiden er ikke på vår side, vi er nødt til å styrke våre felles forpliktelser til å skape et trygt klima på en global skala, og vi må gjøre det uten å nøle. «Vi» betyr alle, hver eneste en av oss. Det har aldri vært noen enkel oppgave.

Men,
denne avtalen gir håp for mine barn. For dine barn. For alle verdens barn, og alle de barna som vil fortsette å komme inn i denne verden. Før denne avtalen var det ingen internasjonal enighet om klimaproblemet eller løsningen på det. Nå har vi den enigheten, og en felles forståelse.

Her er fire gaver Paris-avtalen gir mine barn:

Ingen flere unnskyldninger. For første gang har verdens nasjoner samlet seg i kampen mot klimaendringene. Vi er sammen om dette – FNs klimaavtale har slått det fast. Det er viktig fordi vi kan få slutt på argumentene om at USA ikke trenger å gjøre noe så lenge ikke andre land gjør det samme. Slike dårlige unnskyldninger er nå borte. Verdens nasjoner er enige om å ta affære. Det er på tide å komme seg opp av sofaen og sette seg i bevegelse.

Mer ambisiøse mål enn noen gang før. Før FNs klimaavtale var verden på vei mot 4,5 grader C etter 2100. Forpliktelsene landene har kommet med, reduserer dette til 3,5. Det er selvfølgelig ikke bra nok. Det ligger fortsatt langt bak den litt tilfeldige togradersgrensen som mange forskere og analytikere ser som avgjørende for at den menneskelige sivilisasjon skal bestå. Men det er bedre enn før, og det går i riktig retning. Det tillater jeg meg å feire.

Forteller sannheten. FNs klimaavtale innrømmer endelig at 2 grader faktisk er for mye. Vi har fått et globalt mål om å begrense den globale oppvarmingen til «godt under» 2 grader over førindustrielt nivå, og helst ikke mer enn 1,5 grader. Denne halve graden er viktig – blant annet for små øystater som risikerer fysisk utslettelse på grunn av havnivåstigning. Det er viktig for helsen og sikkerheten til de fattigste blant oss, de som bor langs kyster som kan bli oversvømt, de som allerede nå sliter med underernæring, de som bokstavelig talt kan ikke overleve hvis matvareprisene øker for mye, eller hvis bølger av smittsomme sykdommer spres som en følge av klimasammenbrudd. Denne halve graden forteller sannheten om kaoset vi står overfor, og understreker vår kollektive moralske forpliktelse til å snakke sant om de menneskeskapte klimaendringene.

Karbonfri framtid. Paris-avtalen fastsetter et langsiktig mål om klimanøytralitet, der utslippene er balansert med karbonlagring i blant annet skog. Det skal realiseres i andre halvdel av århundret, i følge avtalen. Mange sier dette er altfor lenge å vente. Jeg sier at 2050 er bedre enn ingenting. Og det store bildet er faktisk imponerende: Dette er den første globale bekreftelse på at verden ønsker å fase ut fossilt drivstoff. Ikke bare redusere klimaødeleggende utslipp. Men bli kvitt dem. Mesteparten av de gjenværende globale reservene av kull, olje og gass må forbli i bakken, mens den globale økonomien orienterer seg mot ren og fornybar energi. Jeg får frysninger så bra er det.

Jeg deltok i Paris for å sikre at foreldre har en høy og tydelig stemme i debatten, og ville bli hørt av forhandlerne. Jeg ønsket en avtale som beskytter barna mine mot et framtidig klimakaos. Selv om arbeidet vårt på ingen måte er fullført, har Paris-avtalen satt toget på skinnene. Og det beveger seg i den retning vi skal.

Se artikkelen til Molly Rauch: http://www.momscleanairforce.org/paris-climate-children 

«Sometimes, being a good mom means being an active citizen. Our children can’t fight for themselves. We have to fight for them.»

«Sometimes, being a good mom means being an active citizen. Our children can’t fight for themselves. We have to fight for them.»

Moms Clean Air Force har 600 000 medlemmer over hele USA. De er sammen med Besteforeldreaksjonen og en rekke andre grupper tilsluttet det internasjonale nettverket Our Kids Climate, som i samband med klimatoppmøtet overleverte et opprop til FNs generalsekretær Ban Ki-Moon, undertegnet av mer enn 6,2 millioner foreldre og besteforeldre over hele verden. Se: https://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=25711

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*