Vil ha bedre togtilbud til utlandet

tog parisNaturvernforbundet, Natur og Ungdom, Framtiden i våre hender, Besteforeldrenes klimaaksjon og Foreningen Norden har skrevet til Samferdselsministeren med oppfordring om at det tas initiativer for å bedre togtilbudet mot Sverige, Danmark og kontinentet. Vi trenger visjonære langtidsplaner for jernbanen, men også snarlige tilbudsforbedringer på eksisterende infrastruktur. Nysatsingen svenskene har gjort mellom Stockholm og Oslo viser hvilke muligheter som finnes. Det kreves både samarbeid med våre naboland og nytenking med hensyn til virkemidler hvis toget skal bli konkurransedyktig i forhold til veg- og flytransport.

Stort forbedringspotensiale
Myndighetene må legge til rette for at miljøbevisste reisende får et reelt alternativ, skriver organisasjonene. Gode og raske togforbindelser uten togbytte, i første omgang mellom hovedstedene i Norge, Sverige og Danmark, vil styrke interessen og grunnlaget for å bygge ut jernbanen videre, slik at tilbudet blir enda bedre i framtida.

Nå som strekningen Oslo–Stockholm har fått et bedre tilbud og forhåpentlig får ytterligere nye avganger i 2017, er det på tide å vende blikket sørover, i første gang mot Göteborg, dernest mot København med gode forbindelser til Hamburg og derfra igjen mot Berlin, München og Wien. Skulle det i en overgangsperiode være vanskelig å få til gjennomgående tog mellom Oslo og København, må NSB og SJ samarbeide om å etablere en reiseforbindelsene med garantert korrespondanse mellom tog i Göteborg.

Det minst krevende bør være å gi kundene enkel tilgang til ruteinformasjon og billettsalg. I dag er dette altfor tungvint, og den reisende må nærmest være ekspert for å finne fram til de gode og rimelige tilbudene utover Norges grenser.

Les brevet fra de fem organisasjonene: Togtilbudet til utlandet

Besteforeldreaksjonen har også tidligere tatt opp spørsmål om togtilbudet med departement og NSB, og har gitt konkrete forslag til forbedringer, se: Bedre tog for bedre klima 

Brevskriverne vil blant annet ha tilbake n.attoget til København

Brevskriverne vil blant annet ha tilbake nattoget til København (bilde hentet fra NSBs reklame for nattoget)

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*