Vil ha forbud mot fracking og skifergass

frackdownSkifergass fra USA er blitt framstilt som det nye oljeeventyret, der også Statoil er dypt involvert. Det utvinnes ved at vann og kjemikalier pumpes ned i bakken for å sprekke opp skiferformasjoner. Metoden gir forurensing av grunnvannet, samtidig som nye mengder av olje og gass er det siste klimaet vårt nå trenger. Organisasjoner over hele verden oppfordrer derfor forhandlerne i Paris til å følge eksemplet fra land som Frankrike og Bulgaria, og gå inn for et globalt forbud. «Særinteresser har lyktes i å overbevise mange regjeringer om at skifergass er en ‘bro til framtiden’. Dette er et farlig og dypt feilaktig synspunkt», heter det i oppropet.

Uforenlig med klimastabilitet
I Norge har Statoil fått mye negativ omtale for tjæresandvirksomheten i Canada. Samtidig har de satt store penger inn i skifergass i nabolandet USA, uten at mediene har fått med seg hvor omstridt også dette er. Flere byer og delstater har allerede forbudt fracking. Det samme gjelder klimatoppmøtets hjemland Frankrike.

En globalt ansvarlig klimapolitikk betyr ikke bare å sette mål for utslippsreduksjoner; man må forholde seg til det fundamentale, kunnskapsbaserte behovet for å la størstedelen av de fossile drivstoffreservene bli liggende i bakken.

I tillegg gir fracking store lokale luft- og vannforurensninger, helseproblemer, økt jordskjelvaktivitet og en rekke andre konsekvenser fra gruvedrift, rørledninger og annen infrastruktur.

Statoil og andre aktører framholder gjerne at gass gir mindre CO2-utslipp enn kull og olje. Men gassen fortrenger også renere løsninger. Dessuten er det påvist store metanlekkasjer ved produksjon og distribusjon som lett kan nulle ut hele klimafordelen. Toppmøtet i Paris må gjøre det klart at fracking er uforenlig med klimastabilitet. Les mer om oppropet, som også er undertegnet av Besteforeldreaksjonen: http://www.globalfrackdown.org


no fracking

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

 1. Nina Østlyngen | 02.11.2015

  – No e det nokk på-og-over-kanten-tull, Statoil!
  – Husk: Det e våres penga dokker bruke.
  – På høy tid å satse mer på fornybar energi!
  – Da skal vi klappe!

 2. Ola Dimmen | 02.11.2015

  Tusen takk for nyttig informasjon. Dette viser tydelg kynismen til Statoil og dobbelspelet i argumentasjonen når dei hevdar å ha omtanke for klima, og dei har sikkert støtte for dette i regjeringa. Her må det folkeleg press til, vi gjer ein viktig jobb!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*