Global uke for klima

skaperverket 5For kirkene i Norge har kampen mot global oppvarming i stigende grad påkalt reaksjon og handling, og de har vært en aktiv deltaker både i felleskampanjen Klimavalg 2013 og Klimavalgalliansen. «Global uke» går av stabelen 8. – 15. nov., med en rekke ulike arrangementer landet rundt.  Temaet «Sammen på Guds jord» gir seg selv foran den internasjonale klimaavtalen som skal framforhandles i Paris. Ikke minst blir resultatet viktig for fattige land, som nå i økende grad erfarer hvordan klimaendringene utfordrer livsgrunnlag og menneskerettigheter. Slagordet for aksjonsuka er «Kirkene for global rettferdighet – sammen og samtidig!»

Allsidig arrangement
Global uke gir norske menigheter og grupper god mulighet til å synliggjøre at de er del av et globalt felleskap som vil møte urett med handling. Ambisjonsnivået bestemmes ut fra kapasitet og lokale forhold og tar utgangspunkt i arenaer og aktiviteter som allerede pågår i menighetslivet. Det dreier seg først og fremst om økt kunnskap og bevisstgjøring, forankret i kristen tro.

Menighetene blir oppfordret til å gå sammen på tvers av kirkesamfunn og gjerne i allianse med «alle gode krefter» som har et hjerte for årets tema. Global uke drives med støtte fra Norad, Kirkens Nødhjelp og kirkesamfunnene i Norges Kristne Råd.

Informasjon om uka og temaet, og oversikt over arrangementene her: http://globaluke.no

kloster klima

Tro og klima
«Hvorfor skal kirkene bry seg om klima og miljø?» Dette er tittelen på et grunnlagsdokument som Norges Kristne Råd, Kirkens Nødhjelp og Den norske kirke utga sammen i 2014. Her finner du både teologisk og klimafaglig begrunnelse for kristnes klimaengasjement:  Klimarettferdighet. Teologisk og klimafaglig grunnlagsdokument.

«Å være kirke er – som det alltid har vært – å gjøre felles sak med Gud. Skaperen elsker sitt skaperverk. Denne kjærligheten kommer sterkest til uttrykk i at Gud selv ble menneske i Jesus Kristus. Kirken kan ikke annet enn å elske Jesus tilbake – og elske det som Han elsker… Vi oppfordrer våre trossøsken i alle Norges Kristne Råds medlemssamfunn å gi kjærligheten til Guds skaperverk og til klimarammede mennesker rom – gjennom forbønn, et mer bærekraftig privat forbruksmønster og et engasjement for klimarettferdighet i eget liv og i menighetslivet.» Dette uttalte 60 kirkeledere og nøkkelpersoner fra Norges Kristne Råds medlemssamfunn under Rådsmøtet i mars 2015 i sin Uttalelse om kirke og klima.

Kristus eller klima? Blir det mindre fokus på evangeliet av at kristne engasjerer seg i klimasaken? Les NORMEs svar på spørsmålet.

I  juni 2015 publiserte Pave Frans  sin mye omtalte encyklika om klima Laudato Si, og oppfordrer et samlet verdenssamfunn til å inngå forpliktende avtaler som setter bærekraft, fordeling og rettferdighet i sentrum. Les mer om encyklikaen her, eller last den ned  i sin helhet.

(Fra nettsida http://globaluke.no)

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*