Dette bør Norge gjøre i Paris

forum2Paraplyorganisasjon ForUM for Utvikling og Miljø har oversendt til regjeringen sine anbefalinger om hva Norge bør kjempe for på klimatoppmøtet i Paris. Innspillet som ble lagt fram på et møte arrangert av Besteforeldreaksjonen, legger vekt på at rettferdighets-aspektet må løftes høyt, for at utviklingslandene skal akseptere å påta seg nødvendige forpliktelser. De rike landene må bidra med 100 milliarder US $ til klimafinansiering i 2020, og beløpet må trappes opp i årene etter. Alle land må umiddelbart sette opp farten med klimatiltak som de har lovet, og finne ut hvordan de kan jobbe sammen for å styrke ambisjoner og forpliktelser.

Innspill foran COP21, viktige punkter:

  • De innmeldte klimamålene for 2030 viser at vi overskrider to-gradersgrensen dersom land kun gjennomfører det de har meldt inn. Dette betyr at rike land som Norge må gå foran med større kutt hjemme og mer støtte til utviklingsland.
  • Rettferdig byrdefordeling bør være kjernen i en ny avtale. Dersom dette spørsmålet ikke håndteres på en god måte, blir det mest sannsynlig ingen avtale.
  • Et tydelig menneskerettighetsperspektiv vil bidra til at klimatiltak planlegges i et helhetlig samfunnsmessig perspektiv, og tar hensyn til utsatte grupper i samfunnet. Klimatiltak må ikke undergrave retten til mat, men heller styrke matsikkerheten i verden.
  • Et mål om full dekarbonisering av industri, samferdsel og andre sektorer vil tydeliggjøre hvilke virkemidler vi trenger for å fremme det grønne skiftet, og unngå at verden låser seg til fossilbaserte produksjonsprosesser og investeringer.
  • Paris-avtalen må gi utviklingsland forutsigbarhet. Den må derfor inneholde et mål om opptrapping av klimafinansiering etter 2020 og det bør slås fast at US$ 100 mrd skal være et gulv. Det må også etableres gode system for periodiske rapporter både fra giverland og mottakerland.
  • Statens Pensjonsfond Utland (SPU) er et av Norges viktigste virkemiddel for å bidra til en global omstilling. Norge må signalisere en intensjon om aktiv bruk av SPU for å bidra til finansiering av fornybar energi, energieffektivisering, og andre former for utslippsreduksjoner, og på sikt fullstendig uttrekk fra investeringer i fossil energiproduksjon.

Les hele brevet  fra ForUM til regjeringen her: 
http://www.forumfor.no/nyheter/2015/forum-leverer-innspill-til-norske-myndigheter-foran-cop-21

 

GLOBAL MOBILISERING. Folket skal sette sitt preg på Paris under klimaforhandlingene i november/desember

GLOBAL MOBILISERING. Forhandelre og politiekre får ikke jobbe i fred. Folkets krav skal sette sitt preg på Paris under klimatoppmøtet i desember

 

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*