I tog for klima og rettferd

???????????????????????????????
«Vi må ta klimavalg!» Ranglende og syngende besteforeldre satte sitt preg på toget i Trondheim. Foto Anne Grete Torwick

De siste par årene er det blitt god tradisjon for en egen klima- og milljøseksjon i 1.mai-togene i de større byene, som en del av hovedtoget. Dette året var «100 000 klimajobber nå!» offisiell parole i Bergen, Trondheim og Oslo, og klimabudskapet har vært med også andre steder. Klimajobber trengs over hele landet, og utslippene må ned! Tradisjonen tro var Besteforeldrene godt synlige i togene, med sine  røde aksjonshatter, munter sang og musikk, fargerike plakater, egne faner og slagord: «Rettferdigheten kan ikke vente», «Solidaritet mellom generasjonene», «Stopp oljeinvesteringene», «Oljefritt Arktis», «Hvis ikke vi – hvem da?»

Klare for avmarsj, med fanen som også ble brukt i New York i september i fjor. Foto Christian Holst

Klare for avmarsj på Youngstorget, med fanen som også ble brukt i New York i september i fjor. Foto Christian Holst

Klimaseksjonen o Oslo hadde ivrige representanter fra Besteforeldreaksjone. "Vi sang klimasangen en rekke ganger. godt hjulpet av en del barnebarn som gikk sammen med oss."

«Vi sang klimasangen en rekke ganger. godt hjulpet av en del barnebarn som gikk sammen med oss.» Foto Ivar Castberg

Fra Bergen: god oppslutning om Klimavalgalliansens seksjon

Fra Bergen: strålende vær og god oppslutning om Klimavalgalliansens seksjon. Foto Odd-Bjørn Jensen

demo mai Bergen

Fra reportasje BA: Vi må satse mindre på olje, og mer på fornybar industri. Vi må ha flere jobber innenfor dette feltet. I dag er det altfor få, sier Natalie Johnsen.

Johannes Sand Bolstad (FIVH Bergen) som oljearbeider uten jobb. Foto Turid Heggland

Johannes Sand Bolstad (FIVH Bergen) som oljearbeider uten jobb. Foto Turid Heggland

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*