Klimapolitikk og klimajuss i Nederland

bjørghild urgenda
Bjørghild des Bouvrie er organisasjonssekretær i Besteforeldrenes klimaaksjon, og også bidragsyter til miljøstiftelsen Urgenda. – Mine barnebarn har rett å vokse opp i et trygt klima, sier hun.

Kan domstolene pålegge politiske myndigheter å føre en mer aktiv framtidsansvarlig klimapolitikk? Det mener miljøstiftelsen Urgenda som går til søksmål mot regjeringen i Nederland for å tvinge den til å følge de faglige råd fra FNs klimapanel. Prosessen er finansiert gjennom bidrag fra 900 enkeltpersoner, blant dem er norsk-hollandske Bjørghild des Bouvrie, bosatt i Fusa og organisasjonssekretær i Besteforeldrenes klimaaksjon. – Vanligvis skal domstolene ikke drive med politikk, selvsagt, sier hun. Men når politikerne svikter og ikke forsvarer mine barnebarns medfødte rett til liv og helse, mener vi at noen andre må ta det ansvaret.

Rett til beskyttelse mot miljøskader
Ingen av partene sår i og for seg tvil om FNs klimapanel sine vurderinger av situasjonen, understreker Bjørghild. Det avgjørende spørsmålet er om staten kan velge å legge seg på et lavere ambisjonsnivå enn det klimapanelet tilrår, uten å være forpliktet også juridisk av det internasjonale samfunnets mål om å hindre at global oppvarming øker mer enn to grader over førindustriell tid.

Regjeringen hevder at den oppfyller klimaavtaler og allerede gjør mye, både i Nederland og i andre sammenhenger. Den aksepterer framfor alt ikke at dette er en sak som kan bringes inn for domstolene og avgjøres der. Dette er politikk og ikke juss. Klimaproblemet er globalt, og det som først og fremst trengs er samordnete internasjonale tiltak.

– Som bestemor er jeg glad hvis jeg kan bidra til å få alt dette grundig belyst, slik et søksmål gir muligheten for, sier Bjørghild. Med basis i FNs klimakonvensjon og den europeiske menneskerettskonvensjon vil Urgenda føre bevis for at den nederlandske staten ikke oppfyller dens lovpålagte plikt til å gi borgerne den beskyttelse de har krav på, og at den er forpliktet til å sørge for en utslippsreduksjon på 40 % innen 2020, uten å vente på hva andre land eller EU foretar seg. Staten er ikke hevet over retten, den står ikke fritt til å gjøre som den vil i denne saken, mener Urgenda.

Urgenda case 2

Den 14. april møtes partene i tingretten i Haag. «The Urgenda Climate Case is the first case in Europe in which citizens attempt to hold a state responsible for its potentially devastating inaction. It is also the first case in the world in which human rights are used as a legal basis to protect citizens against climate change.» Se engelskspråklig ressursside: http://www.urgenda.nl/en/climate-case

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Pingback: Menneskerettighetene og globale klimaforpliktelser | menneskerettighetsbloggen

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*