Myraksjonen svarer Felleskjøpet

harold l2Besteforeldrenes klimaaksjon har igangsatt en kampanje for å stoppe planene for drenering og torvuttak fra det store myrområdet Jødahlsmåsan øst for Gardermoen (Ullensaker og Nes kommuner). I Felleskjøpets magasin «Samvirke» 25 mars blir grunnlaget for kampanjen kritisert og angrepet. Det understrekes at FK holder seg til lover og forskrifter. – Men det er ikke det samme som at virksomheten kan forsvares ut fra et økologisk perspektiv, skriver Harold Leffertstra, tidligere ansatt i Miljødirektoratet, i svaret fra Besteforeldreaksjonen. Felleskjøpet må tenke nytt, bidra til å redusere klimagassutslippene og beskytte naturens karbonlagre.

Felleskjøpet må tenke nytt
Torvuttaket på Jødahlsmåsan vil i mange år framover omdanne lagret karbon til CO2 – i alt 300 000 tonn som vil hope seg opp i atmosfæren og være med og drive opp den globale oppvarmingen. I tillegg kommer en rekke andre irreversible miljøskader lokalt. Det hjelper ikke slik Felleskjøpet framhever, at planteproduksjon på torvstrø fører til ny binding av CO2. Karbonet i drivhus- og hagevekster inngår i det hurtige karbonkretsløpet og brytes ned i samme takt som de produseres, forklarer Lefferststra. Det skjer ingen oppbygging av et karbonlager i tomater, agurker eller hageplanter slik det skjer i en skog og en myr.

Leffertstra synes det er et dårlig argument at utslippet fra Jødahlsmåsan er lite i den store sammenheng. Det gjelder isolert sett også de fleste andre av våre klimagassutslipp. I stedet for å argumentere for å fortsette med en virksomhet som ikke er bærekraftig, bør Felleskjøpet utrede hvordan skadene/utslippene kan begrenses mest mulig, og snarest utvikle gode alternativer til torv, som kompost og annet. Det er et stort potensial i organiske biprodukter fra jordbruket, hager og parker samt matavfall. I dag går mye av næringsstoffene tapt og fører til forurensning av vann og luft mens kunstgjødsel brukes unødig for å kompensere dette tapet.

jødahl vimpler

Utslipp fra drenerte myrer i Norge utgjør ca 1,5 millioner tonn CO2 per år, eller 4 prosent av landets samlede utslipp. For å redusere disse finansierer staten nå forsøk med restaurering av ødelagte myrområder. At man samtidig tillater drenering og utgraving av mer eller mindre upåvirkede myrer, er selvmotsigende, mener Besteforeldreaksjonen. Vi forventer også bedre konkret oppfølging av de nye og skerpete formuleringene som i 2014 ble vedtatt av Stortinget for Grunnlovens miljøparagraf 112: Myndigheter «skal» iverksette tiltak for å bevare naturens produktivitet for kommende slekter.

 

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*