Mot flertall for klimalov

overlevering KLIMALOV
I løpet av noen dager i januar samlet WWF inn 13 000 underskrifter til støtte for en norsk klimalov. Foto Ragnhild Waagaard.

«Vi har lover for det vi synes er viktigst. En klimalov vil være et tydelig signal til alle i samfunnet om at våre folkevalgte tar de nødvendige grep for å sikre våre etterkommere de rettigheter som Grunnlovens miljøparagraf gir dem.» Det skrev Besteforeldreaksjonen i sin uttalelse til regjeringens høringsrunde om en norsk klimalov tidligere i år. Nå ser det ut til at et flertall på Stortinget er positive, og at vi kan få et vedtak i denne stortingsperioden. – Dette kan bli det verktøyet vi trenger for å sikre omstillingen til lavutslippssamfunnet, sier generalsekretær Nina Jensen i WWF, som i Norge har vært forslagsstiller og  pådriver for en klimalov.

Verktøy for omstilling
Et solid flertall i Stortingets energi- og miljøkomité ber regjeringen komme tilbake med et forslag til en lov som fastsetter nasjonale klimamål i 2030 og 2050. Loven skal ikke bare inneholde utslippsmål, men også styringsmekanismer som sikrer utslippskutt.

WWF har siden 2010 ført en kampanje for en norsk klimalov etter mønster fra Storbritannias Climate Change Act fra 2008. – Nå starter jobben med å gjøre loven så sterk som mulig. Bestillingen fra Stortinget kan gi tydelige rammer og en god oppfølgingsprosess. Men mye avhenger av innholdet i det lovforslaget regjeringen nå skal utarbeide, sier Nina Jensen. Hun peker på fire elementer som må til for å sikre en effektiv klimalov:

  • Tallfestede, nasjonale utslippsmål for 2030 og 2050 som er i tråd med Norges ansvar for å unngå to graders global oppvarming.
  • Karbonbudsjetter som fordeler norske utslippskutt på alle sektorer, slik at vi sikrer forutsigbare rammer for næringslivet og som ligger til grunn for alle beslutninger som skal tas i forvaltningen.
  • En detaljert og sektorvis rapportering i det årlige statsbudsjettet som viser hvordan summen av planlagte utslipp og utslippsreduserende tiltak sikrer en utvikling i tråd med vedtatte klimamål.
  • Et sekretariat som har ansvar for å gi regjeringen faglige anbefalinger inkludert utarbeidelsen av karbonbudsjetter og av den årlige rapporteringen til Stortinget.

Se mer på WWFs nettside: http://www.wwf.no/?46425/stortinget-lover–vedta-klimalov

Se også Besteforeldreaksjonens høringssuttalelse om en norsk klimalov (27.01.2015):
https://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=18468

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*