Fornøyd med «Broen til framtiden»

sett foten ned
Fra fjorårets konferanse. "Broen til framtiden" blir i 2016 arrangert for tredje gang og samler deltakere fra hele landet.

Når man skal forandre og forbedre verden, er Folkets Hus et bra sted å begynne, sier en fornøyd Turid Lilleheie etter den store «Broen til framtiden»-konferansen sist fredag. Den tidligere lederen av Norsk Tjenestemannslag er nå styremedlem i Besteforeldrenes klimaaksjon. Hun opplevde konferansen som historisk viktig, med 450 deltakere fra miljøbevegelse, kirke og fagbevegelse som fikk belyst alle sider av omstillingen til en økonomi uten dagens oljeavhengighet. – De mange positive tilbakemeldingene forteller meg at fokus på ny jobbskaping bør stå sentralt i klimakampen framover. Og at fagbevegelsen har et stort ansvar.

Turid folets hus 2Vi trenger en bred allianse
Vitenskapen er krystallklar, understreker Turid Lilleheie: – Det haster med ambisiøse handlinger for å unngå en global temperaturstigning på fire grader eller mer i dette århundret. Det er historiens største unnlatelsessynd at politikerne våre ikke har tatt dette alvorlig nok. Vi skulle for lengst ha vært i gang med å løse problemene. Nå trenger vi en folkebevegelse, og det er utrolig viktig at vi får treenigheten – miljøbevegelse, fagbevegelse og kirke – til å fungere godt sammen.

– Det er ingen grunn til å legge skjul på at store deler av fagbevegelsen har vært en bremsekloss, og har en tradisjon for å se på miljøbevegelsen med skepsis, som om den representerte en slags konkurrerende særinteresse. Men miljøbevegelsen har også ofte provosert unødvendig, ved å være for lite opptatt av vanlige arbeidsfolk og deres legitime krav til jobbtrygghet.

– Vi trenger et nytt og større solidaritetsalternativ. Vi må bruke nødvendige ressurser og skape nye klima- og miljøvennlige arbeidsplasser til erstatning for de som må gå tapt i oljeindustrien. Det er en stor utfordring. Men jeg minner om at vi hvert år bruker 200 milliarder statlige kroner for å finne nye olje- og gassressurser. Halvparten så mye på framtidsretta miljøteknologi og jobbutvikling ville gjort underverker, det er jeg sikker på.

Olje og gass kan bli en felle
Vi må også tenke på at mye av oljeinvesteringene kan vise seg å være bortkasta penger, sier Turid Lilleheie. Det satses på en framtid som kanskje ikke finnes – der Norge kan bli sittende igjen med svarteper. Jeg synes dette kom godt fram på konferansen, at verden står foran en ny æra, et stort grønt skifte. Hvis vi i Norge ikke forstår det, og begynner omstillingen i tide, kan det faktisk gå riktig galt med oss. Og det er politikernes ansvar at folk har en jobb å gå til, også i framtiden.

Du er medlem av Arbeiderpartiet – hva synes du om Jonas Gahr Støre og hans innlegg?
– Jeg er usikker på Støre må jeg innrømme. Det begynte jo så bra da han ble AP-leder og snakket til AUF om behovet for å ruste Norge for en framtid der motoren er noe annet enn olje.  Så sier onde tunger at han snakket med LO-ledelsen – og ble ullen. Det kan være noe av forklaringen, i alle fall er han fortsatt ullen. Det er i det hele tatt påfallende hvor lite toppolitikerne våre har å bidra med. Også Høyres Nikolai Astrup holdt et innlegg. Ingen av dem sa noe om behovet for nedtrapping av oljeutvinning i nord. Klimamålene deres var uklare og lite konkrete. De tar ikke miljøkrisen på alvor, er min påstand.

Positive endringer i sikte
Men det skjer mye nå, mener den gamle forbundslederen. Norsk Tjenestemannslag har i mange år hatt et miljøengasjement og har blant annet gått mot oljevirksomhet i Lofoten. Både NTL og Fagforbundet har nå valgt å knytte seg til Klimavalgalliansen, med offensive krav om statlige initiativer for at framtidas barn skal ha et arbeidsliv som ikke er avhengig av at vi fortsetter å slippe ut store mengder klimagasser.

Og du er trygg på at det nytter, og at vi klarer å gjennomføre et klimaskifte i tide?
– Det fagbevegelsen og arbeiderbevegelsen framfor noe har vist, er at det er mulig å endre samfunnet. Hvis vi er mange nok, målbevisste og utholdende. Husk at for hundre år siden var Norge et av verdens fattigste land, nå er vi et av de rikeste. Det jeg kaller treenigheten fagbevegelsen, miljøbevegelsen og kirken har stoff i seg til å bli en folkebevegelse som politikerne ikke han overse.

Turid bor i Solbergselva. Her med barnebarn i Drammen.

Glede og optimisme! Turid Lilleheie bor i Solbergselva. Her med barnebarn på tur i Drammen.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*