Klimapådriveren på Agder

Svein T lykke tilSvein Tveitdal har tyngde. Når han snakker, skjerper folk seg. Det var det mange som fikk oppleve da han på vegne av Besteforeldreaksjonen, tok på seg den viktige sjefsjobben i kampanjen Klimavalg2013. Hans evner når det gjelder å drive på folk, har den tidligere FN-direktøren ikke minst vist hjemme på Sørlandet og i Arendal, der kommunen ved hans hjelp har satt norgesrekord og redusert utslippet av klimagasser fra egen virksomhet med hele 75 prosent. Men han er skuffet over fylkeskommunen. Der blir det for mange fine ord, sier han. Vi har maks 20 år på oss til å snu en svært skummel utvikling. Her må det handles!

Agder må skjerpe seg
I september i fjor deltok Svein og kona Ellen, sammen med et titalls andre norske besteforeldre på den store Folkets Klimamarsj i New York. Den samlet 400 000 mennesker i gatene, og var en mektig manifestasjon av god forstand og folkelig engasjement.

Norske besteforeldre i New York klar til avmarsj.

Norske besteforeldre i New York klar til avmarsj. Ellen og Svein midt i bildet, bak den flotte fanen.

Det var makeløst, egentlig. Jeg har jobbet med klimaspørsmål i flere tiår, og opplever nå en helt annen endringsvilje blant folk enn vi har sett før. Det grønne skiftet er på gang. Men det går for tregt. Ikke minst er mange av våre politikere for trege. Klima skal i følge den vedtatte regionplanen være et hovedsatsingsområde for fylkeskommunene her på Agder. Problemet er som vanlig oppfølging og gjennomføring. Bare et eksempel: Ifølge planen skal grønne innkjøp og tilrettelegging for bruk av klimavennlige kjøretøy prioriteres. Men vedtaket nylig  om innkjøp av transporttjenester basert på dieselbusser i Aust-Agder fylkeskommune, fører til store utslipp og gjør busselskapet avhengig av fortidas teknologi.

Nylig skrev han en kronikk i Agderposten, der han også etterlyser en mer framtidsrettet innsats fra Universitetet i Agder: Som en viktig samfunnsaktør bør UiA innta en mer aktiv rolle, både i undervisning, i samfunnsdebatten og i grønn drift av universitetet, mener Svein. Han vil nå ha en regional klimakommisjon, der de viktigste aktørene på Agder kan møtes og utvikle felles strategier.

Les kronikk 12. januar: Trenger Agder en klimakommisjon?

Pachauri på båttur under Arendalsuka

Pachauri på båttur under Arendalsuka i fjor

Nytt internasjonalt prosjekt
Svein er 68 og kunne gått over i pensjonistenes rekker. I stedet er han i full gang med et nytt stort prosjekt. Kloden trenger hvert gram engasjement hvis vi skal stoppe de farlige klimaendringene, og få gjort noe med fattigdommen, sier han i stort anlagt intervju med Agderposten. Sammen med sin gamle kjenning, lederen av FNs klimapanel Rajendra Pachauri, og Cicero-direktør Kristin Halvorsen etablerer han nå stiftelsen Energy Farm.

1,2 milliarder mennesker har i dag ikke tilgang på elektrisk strøm. Pachauri har vært to ganger på Arendalsuka, og jeg har fortalt om Energigården på Hadeland, der jeg er styreleder. Han tente på ideen om å lage et globalt nettverk av energigårder, etter modell av den i Norge, for å skaffe fattige mennesker på landsbygda energi og elektrisitet ved å utnytte lokale fornybare energiressurser.

Les intervjuet her:
http://overview.no/netmill/servlet/viewer?sourceid=1698&signature=72efed4f7d10f8fa8ff12448ddd87fab&sourcelink=http%3A%2F%2Fwww.agderposten.no%2Fmagasin%2Fambassadoren-abdiserer-1.1367448

ambassadør svein

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*