Ei vaktbikkje for framtida

framtidsombudHadde politikerne gjort jobben sin, ville vi for lengst ha vært på vei til å løse klimaproblemene, sa leder i Besteforeldreaksjonen, Halfdan Wiik under sin appell i anledning «Fest for Framtidsombudet» som ble arrangert i Bergen 20. januar, av ungdomsorganisasjonen SPIRE. I dagene som kommer blir det holdt liknende arrangementer i de andre store byene. – Allerede for 25 år siden visste vi nok til å handle, sa Wiik. I stedet har verdenssamfunnet latt de farlige utslippene øke til stadig nye høyder. Og Norge er dessverre intet unntak. Det er en uverdig situasjon. Det strir mot både sunn fornuft og våre positive muligheter som nasjon.

Halfdan taler 1Takk for at jeg fikk komme hit i kveld. Jeg tenkte jeg ville begynne med et lite sitat: «Behovet for omstilling gir oss en mulighet til å skape et bedre og grønnere samfunn. Norge har et ansvar for å gjøre en forskjell i arbeidet for å begrense klimaendringene. 2015 blir et viktig år for klimaet.»

Det er fra statsministerens nyttårstale i år. Noen av dere husker det kanskje. Og Erna har jo helt rett., selvfølgelig. Problemet er at hun har så mye mer GALT enn rett. Hun tar jo slett IKKE dette ansvaret. Når hun peiser på for videre oljeutvinning inn i solnedgangen, lar Statoil drive med tjæresand og Oljefondet med kull, så latterliggjør hun budskapet fra klimaforskerne.

Seinest i dag, i nyhetene har vi hørt hvordan norske myndigheter nærmest fryder seg over at Arktis smelter og iskanten flytter seg nordover, slik at de kan pumpe opp enda mer olje.

I Norge i dag har vi en hel rekke ombud: Sivilombudsmannen, Ombudsmann for Forsvaret, Likestillingsombud, Forbrukerombud, Barneombud, Personvernombud, Pasientombud og Elev- og lærlingeombud. Alt sammen helt nødvendig institusjoner, som ivaretar interessene for utsatte grupper i samfunnet

Men hvilken gruppe er mer utsatt enn DE SOM ENNÅ IKKE ER FØDT, de som tilhører framtida, og som er helt uten skyld i de problemene de kommer til å arve? I verste fall vil de være uløselige.

Forslaget fra SPIRE har varm støtte fra oss i Besteforeldreaksjonen. Et Framtidsombud er ikke annet enn en nødvendig oppfølging av Grunnlovens paragraf 112: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.»

Det er Grunnlovens viktigste paragraf. Uten at denne retten sikres, kan de andre rettighetene i Grunnloven bli lite verd. Paragrafen ble vedtatt av et enstemmig Storting i 1992. Men hvor djupt har den – OG DENS ALVOR – sunket ned i dagens stortingsrepresentanter? Jeg har lyst til å sitere danske Piet Hein:

     Hvis du i din hverdagsdont
     snubler i din horisont,                     
     vet du at ditt virke krever                     
     en som er litt mindre snever.

Det er det vi krever av vår regjering og våre folkevalgte; at de løfter blikket fra hverdagens trivialiteter, at politikkens horisont favner slektene som kommer etter oss. Derfor trenger vi et Framtidsombud. Ei vaktbikkje for framtida. Det er verd å kjempe for. I den kampen vil Besteforeldrene stå sammen med dere som er unge. Dere har RETT til å bli lyttet til.

Jeg håper at våre folkevalgte er kloke nok til sjøl å se at de trenger det korrektivet som SPIRE har foreslått.

Les mer om Framtidsombudet her: https://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=18221

Førti organisasjoner støtter forslaget om et framtidsombud i Norge

Førti organisasjoner støtter forslaget fra SPIRE om et Framtidsombud i Norge

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*