Gass vs andre energikilder: dårligere enn sitt rykte

gass rørledningNy kunnskap tyder på at norske politikere kan være på tynn is når de argumenterer for at gass er «en del av løsningen på klimaproblemet». Det henger blant annet sammen med faren for lekkasjer av den sterke drivhusgassen metan ved utvinning, transport og bruk. Det skal lite til før den positive klimaeffekten nulles ut. Tidligere i høst skrev Besteforeldreaksjonen til olje- og energiministeren og ba om dokumentasjon på at norsk gass er et så klimavennlig alternativ som det påstås. Svaret fra Tord Lien gjentok for det meste gamle påstander. Derfor har vi skrevet til ham igjen – med basis i et fagnotat som oppsummerer mer av det vi i dag vet.

Urovekkende opplysninger
Påstanden om «gass som en del av løsningen» er basert på det enkle faktum at brenning av gass gir mye lavere CO2-utslipp enn kull. Metan-lekkasjer ved utvinning og distribusjon er ikke tatt hensyn til. Men klimavirkningen for metan (CH4) er i løpet av en 100-årsperiode rundt 30 ganger sterkere enn av CO2, og for en periode på 20 år hele 85 ganger sterkere. Det betyr at lekkasjene må være under 3 prosent hvis gass skal komme bedre ut enn kull for elektrisitetsproduksjon, og under 2 prosent for bruk av gass for transport.

Vi vil som besteforeldre ta ansvar for å trygge framtida for våre barnebarn. Derfor krever vi at de nye og urovekkende opplysningene blir tatt på største alvor, skrev vi i vårt brev til olje- og energiminister Tord Lien, 26. august 2014. Det må også være i norske politikeres egen interesse å få dette avklart, mente vi.

Gass hindrer ny energikurs
I svarbrevet datert 06.10.2014 argumenterer Tord Lien for at norsk gass er viktig for Europa og konkluderer med at «Norge er en pålitelig og stabil gassleverandør, noe som taler for at norsk gass vil være viktig for Europas overgang til et lavutslippssamfunn og dermed indirekte bidra til reduserte klimagassutslipp».

Lien viser til anslag fra Det internasjonale Energibyrået om at et skifte fra kull til gass kan redusere utslippene betydelig fram til 2030. Problemet er at IEA i sine framskrivninger ikke har tatt hensyn til ny kunnskap om virkningen av lekkasjer av metan som er påvist ved produksjon, distribusjon og bruk av gassen. Problemet er særlig stort ved utvinning av skifergass – så stort at det trolig gir verre klimaeffekt enn kull.

I den nye henvendelsen fra Besteforeldreaksjonen blir det også pekt på faren for at videre utbygging av gass vil låse oss til en infrastruktur for bruk av fossil energi i mange tiår framover. Det er ikke «en del av løsningen», men kan hindre oss fra å komme over til fornybarsamfunnet i tide. Det kan også være et økonomisk feilgrep.

Logo_besteforeldre klima_2012Brev til OED fra Besteforeldreaksjonen 26.08.2014: Spørsmål om gass og utslipp
Svarbrev fra OED v/Tord Lien 06.10.2014: Til Besteforeldreaksjonen fra OED
Nytt brev fra Besteforeldreaksjonen 04.12.2014: Svarbrev til OED v/Tord Lien
Fagnotat fra Gunnar Kvåle, Svein Tveitdal og Hans Martin Seip: Notat desember 2014 om klimavirkning av gass

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*