Over til Arendal

fullrigger
Fullriggeren Sørlandet er møtested når sentrale politikere og organisasjonsfolk møtes til debatt om klimapolitikk og norsk oljeutvinningstempo, onsdag 14. august kl 15.30 - 18.00.

Arendalsuka har åpnet med en sterk klimarapport fra Kirkens Nødhjelp. Den fortsetter med et debattmøte om norsk oljeutvinning onsdag kveld. FNs klimarapporter viser at to tredeler av alle kull-, olje- og gassreserver må bli liggende i bakken for at verden skal nå sine globale klimamål (togradersmålet). Hva betyr dette for tempoet i norsk oljeutvinning, for norsk økonomi og norske arbeidsplasser? Politikere og organisasjonsledere diskuterer, etter innledning ved Gunnar Steinsholt fra Fagforbundet og leder for Klima2020, Svein Tveitdal. Men uka er også en anledning for Besteforeldreaksjonen til å synliggjøre seg og sitt budskap.

Flere viktige klimaarrangementer
Som tidligere FN-direktør har Svein Tveitdal brei erfaring med klimapolitisk arbeid og klimaforskning. Han sitter også i styret for Besteforeldrenes klimaaksjon. Debattmøtet om norsk oljeutvinning blir arrangert av Klimapartnere, som på hans initiativ ble etablert i Agder for flere år siden og som nå utvider virksomheten også til andre deler av landet. Det er et offentlig-privat samarbeid som har til formål å formidle klimakunnskap, utvikle og fremme grønne forretningsideer og skape møteplasser for klimadebatt.

Når det gjelder Arendalsuka, som første gang ble arrangert i 2011, er Svein særlig glad for at klimapolitikk har fått så stor plass og oppmerksomhet. Klimapartnere har ansvaret for flere av arrangementene.

Besteforeldrene på stand
For Besteforeldreaksjonen er Arendalsuka en naturlig og god anledning til å fremme budskapet vårt om klimasolidaritet og generasjonsansvaret. Lokale medlemmer står på stand hver dag fra kl 11-17, med hjelp og støtte også fra medlemmer som kommer lengre borte fra. Lokallagsleder Åke Bjørke ser fram til uka og forsikrer at de har rusta seg godt med informasjonsmateriell, plakater og T-skjorter m.m.

Vi kommer til å være godt synlige, det kan jeg love, sier Åke. Etter flere tiår med katten rundt den varme grauten-politikk, må presset nedenfra bli mye sterkere. Det har i de politiske elitene utviklet seg en kultur for unnvikenhet og ren feighet. Nå må vi begynne å stille de ubehagelige spørsmåla: Hvem tjener på fortsettelse av olje-alderen? Hvem er villige til å risikere barns og barnebarns framtid for kortsiktig profitt? Hvem slåss mot en rask overgang fra fossil energi til fornybar energi? Hvem har makt til å presse sine særinteresser på verdenssamfunnet?

Det må bli slutt på symboltiltak og grønnvasking og alt det som ikke virker. Klimakvote-systemet med kjøp og salg av utslippstillatelser, foreviger den forurensingen det er ment å skulle avskaffe. Vi kan ikke finne oss i dette lenger. Derfor er vi glade for å kunne stå på torget i Arendal denne uka. Kanskje får vi noen flere medlemmer også? Det trengs! Det er vår generasjon som har skapt denne elendigheten, for søren!

James Hansen besøker standen til Besteforeldreaksjonen under Arendalsuka 2013.  Her sammen med Ellen Schei Tveitdal, Åke Bjørke og Dagny Linnea Nyfelt.

James Hansen besøker standen til Besteforeldreaksjonen under Arendalsuka 2013. Her sammen med Ellen Schei Tveitdal, Åke Bjørke og Dagny Linnea Nyfelt.

Spre klimavett,
del denne saken!