«Vi vandrer med freidig mot»

marsj ut fra os
Et tjuetalls marsjdeltakere på vei ut fra Os sentrum. Klimaaktivist og professor emeritus i meteorologi, Sigbjørn Grønås i spissen.

Onsdag kl 16.00 gikk startskuddet for Besteforeldrenes «turmarsj for klima» fra Os, med avslutning i Bergen sentrum torsdag kveld, tre mil lengre nord. Marsjdeltakerne var i kamphumør, klare til å demonstrere klimaalvor og personlig engasjement. En ny folkebevegelse, fra grasrota, er det eneste som nytter, mener de. I sin appell i det strålende vestlandsværet sa Halfdan Wiik at det burde være unødvendig å marsjere. «Det er flere tiår siden forskere slo alarm om global oppvarming. I en fornuftig verden ville vi vært heime og stelt rosene våre. Men fornuften har tapt! Politikerne har lyttet til andre stemmer. Det kan vi besteforeldre ikke lenger finne oss i.»

apell os3Kjære alle sammen! I morgen markerer vi Verdens miljødag. I år feier vi Grunnloven vår, som er 200 år. I Besteforeldreaksjonen har vi valgt å bruke denne dagen og dette året til å trekke fram § 112.

Der står det: «Alle har rett til eit helsesamt miljø og ein natur der produksjonsevna og mangfaldet blir halde ved lag. Naturressursane skal forvaltast ut frå ein langsiktig og allsidig synsmåte for å tryggje denne retten for kommande slekter.»

Dette er den Grunnlovens VIKTIGSTE BESTEMMELSE. Uten denne retten kan alle de andre rettighetene Grunnloven gir oss, bli lite verd.

Men det er FØRST OG FREMST EN PLIKT: Til å beskytte rettighetene til de unge og ufødte, de forsvarsløse og naturen!

Denne plikten er blitt grovt forsømt. Det er flere tiår siden vi fikk vite hva som kunne og ville skje med jordas klima – dersom vi fortsetter å forbruke og brenne olje, kull og gass.

Etter det har vi ØKT forbruket, og ØKT forurensingene! Det gjelder nesten alle land, og ikke minst Norge. Som i tillegg er en av verdens største olje- og gasseksportører. Og som har et oljefond der en stor andel er videre investert i olje. Og kull. Og tjæresand, osv.

Lokalpolitikere var med og fikk tildelt Grunnlovs-plakat og folder om § 112.

Lokalpolitikerne var invitert, noen kom og fikk med seg Grunnlovs-plakat og den nye folderen om miljøparagrafen.

I EN FORNUFTIG VERDEN hadde vi ikke trengt å marsjere og demonstrere. I en mer fornuftig verden ville vi besteforeldre heller vært heime og stelt rosene våre, eller sittet i gyngestolen på verandaen.  Men fornuften har tapt. Politikerne har lyttet til andre stemmer.

Det blir ord, mange fine ord. Men hvor blir det av det vi trenger: EFFEKTIV HANDLING! Sannheten er at det har skjedd lite og ingenting i alle disse åra. Det kan vi ikke lenger finne oss i! DET GJELDER VÅRE BARNEBARN OG DERES FRAMTID!

Vi har fått nok av pusleriene! Vi er utålmodige! Vi er i kamphumør! Og hvis vi ikke er det, så må vi sannelig se å bli det!

gutt OS«Ein natur der produksjonsevna blir forvalta også for kommande slekter.» Grunnlovens miljøparagraf ble ikke vedtatt for å henge til pynt på veggen. Vi trenger forandring. Et nytt politisk lederskap. Et nytt MORALSK LEDERSKAP!

Klima er ikke noe for de spesielt interesserte. Det er noe alle opplyste mennesker må forholde seg til.  Det dreier seg om sunn fornuft og samhold og solidaritet mellom generasjonene.  Derfor går vi til Bergen, der vi skal ha et stort arrangement på Festplassen i morra kveld.

Hjelper det å gå? Hjelper det å demonstrere? Hjelper det å synge? Vi tror det! Det hjelper i hvert fall ikke å sitte stille, på vår brede bak! Vi må gjøre noe sammen. BYGGE EN BEVEGELSE – som alltid begynner i det små.

Så la oss «vandre med freidig mot». Og ta med oss noen ord av Mahatma Gandhi på veien. Han var som mange veit, en av tidenes aller største reformatorer. «Nesten alt du gjør, vil vise seg å være uvesentlig», sa han. «MEN DET ER SVÆRT VIKTIG AT DU GJØRE DET!»

Patricia Langeland med dansegruppe skapte liv og stemning under markeringen i Os sentrum.

Patricia Langeland med dansegruppe skapte liv og stemning under markeringen i Os sentrum.

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!