Bedre klima, bedre helse, bedre energisikkerhet, mindre fattigdom

air china
Bymiljø Kina: Mindre bruk av kullkraft vil gi store helsegevinster, renere luft å puste i.

En utfasing av kull, olje og gass vil ha en rekke fordeler, og blir heller ikke dyrere enn om verden fortsetter med fossil energi, skriver professor i geofysikk, Peter M. Haugan i en artikkel i den nye utgaven av magasiner «2 grader Celsius», utgitt av Norsk Klimastiftelse. Teknologisk er verden i stand til å omstille seg innen 2035-2050. Det vil gjøre det enklere å oppnå flere andre viktige globale mål, slik som elektrisitet til alle mennesker, reduserte helseskader på grunn av redusert luftforurensning, økt energisikkerhet og dermed bedret internasjonal politisk sikkerhet. Det er ikke slik at vi må ofre økonomisk utvikling for å bevare miljøet.

Peter MSeiglivede myter
Det er en seiglivet myte at verdens energiforbruk vil øke kraftig og at olje og gass er nødvendig for å møte økt etterspørsel og «løfte folk ut av fattigdom». I virkeligheten er det helt realistisk med omkring 50 prosent reduksjon av energiforbruket i rike deler av verden frem mot 2050 uten at det vil forsinke videre velstandsutvikling, hevder Haugan.

Den offentlige debatt i Norge skjemmes av uvitenhet og desinformasjon omkring statusen for fornybare energikilder, fremtidsscenarier for samfunnsomstilling, og positive bieffekter ved omlegging fra fossile energikilder. Det er et demokratisk problem når tunge interessenter i praksis legger føringer på den offentlige debatt. Vi trenger å styrke demokrati ved god informasjon blant annet fra forskere som tar samfunnsansvar og kan fungere som motekspertise mot tunge økonomiske og finansielle aktører. Politisk må makt flyttes fra lukkete styrerom og ekspertutvalg til den allmenne offentlighet.

Norge er i en særstilling som kortsiktig profitør på egen petroleumseksport. Norsk olje og gass har aldri løftet noen ut av fattigdom og vil neppe noen gang gjøre det. I dag er Norge som petroleumseksportør og fossil investor en del av problemet. Men vi har gode forutsetninger for å bli en del av løsningen hvis vi stimulerer til omstilling.

Les Peter M Haugans artikkel

Bilde to graderDet grønne skiftet
Klimatrusselen kan møtes. Nøkkelen er en omlegging av energisystemene som reduserer utslippene kraftig frem mot midten av århundret. Norsk Klimastiftelse lanserer nå en ny utgave av magasinet 2°C – denne gang om status for den omstillingen som må til.

Vårt fokus er globalt, skriver Anders Bjartnes, som er daglig leder i Klimastiftelsen. Vi har valgt å vise frem tall og trender som gir det overordnede globale bildet. Vi tror den norske diskusjonen om klima- og energispørsmål har godt av å bli tilført impulser utenfra. Det skjer utrolig mye rundt om i verden som gir grunnlag for håp. Det er fullt mulig å nå togradersmålet – dersom vi alle trekker i riktig retning.

Last ned magasinet 2°C

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*