Ungdom tror på klimaframtid

ungdomForskere ved Universitet i Bergen har spurt elever i videregående skoler i om deres holdninger og forståelse av klimautfordringene. Halvparten mener Norge bør redusere olje- og gassproduksjonen. En tredjedel mener produksjonen bør holdes på dagens nivå. De spurte elevene synes det er vanskelig å forholde seg til lange tidsperspektiver i klimadebatten, men tror på en klimaframtid reddet av teknologien – med fornybare løsninger. Flest ungdommer tror dette er mer sannsynlig enn at vi skal få en framtid med et ødelagt samfunn. De tror heller ikke på et såkalt «tilbake til naturen»-scenario. Se mer i «På Høyden, uavhengig avis for UiB».

Spre klimavett,
del denne saken!