Grunnlovens miljøparagraf: Fra ord til handling

GrundlovParagraf 110b – «Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold bevares» – er en av de mest sovende bestemmelsene i Grunnloven vår, sier professor Beate Sjåfjell ved Det juridiske fakultet i Oslo. 15. mai leder hun en populærvitenskapelig konferanse som skal se på ulike sider ved miljøparagrafen. Hvilke rettigheter snakker vi om i dagens situasjon og med nåtidens utfordringer? Hvordan kan det bli en levende del av demokratiet vårt? – «ud fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivaretager denne Ret ogsaa for Efterslægten». Konferansen er åpen for alle interesserte, og påmeldingen er alt i gang!

Program og påmelding
Arrangører er Forskergruppen Selskaper, markeder, samfunn og miljø, i samarbeid med Concerned Scientists Norway, Besteforeldrenes klimaaksjon, Forfatternes klimaaksjon §110b, Norsk Klimastiftelse og Concerned Students Norway. Se egen nettside med flere detaljer, program for dagen og påmeldingsinformasjon.

En konferanse for alle
Beate SjGrunnlovens § 110b som beskytter miljøet vårt ble enstemmig vedtatt av Stortinget i 1992. Det kom på mange måter som en oppfølging av Brundtland-kommisjonens rapport «Vår felles framtid» (1987), forteller professor Sjåfjell. Men mye har skjedd siden den gangen, og vi ønsker å aktualisere bestemmelsen og se på den i full bredde. Hva slags rettigheter for folket og plikter for myndighetene følger av miljøparagrafen? Hva betyr dette mer konkret, sett i lys av dagens store klima- og naturmangfoldutfordringer? Og hvilke rettslige skritt kan følge dersom staten ikke oppfyller sitt ansvar i henhold til denne bestemmelsen? 


H WiikDette dreier seg ikke om juss for jurister, men om hva slags samfunn vi vil ha, sier styreleder i Besteforeldreaksjonen, Halfdan Wiik. Foreningen har lenge hatt § 110b som et motto på sine nettsider – nærmest som sin egen formålsparagraf, og han er svært glad for å få lov til å være med på dette arrangementet. Demokratisk valgte politikere er betrodd ansvaret for å beskytte rettighetene til de unge og ufødte, de forsvarsløse og naturen. Grunnloven er folkets eiendom! Den er ikke til for å henge til pynt på veggen, men for å gi retning til politiske beslutninger og sikre at grunnleggende verdier blir ivaretatt. 

Paragraf 110b
– Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivaretager denne Ret ogsaa for Efterslægten.

– For at ivaretage deres Ret i Henhold til foregaaende Led, ere Borgerne berettigede til Kundskab om Naturmilieuets Tilstand og om Virkningerne af planlagte og iværksatte Indgreb i Naturen.

– Statens Myndigheder give nærmere Bestemmelser til at gjennemføre disse Grundsætninger.

Konferansen holdes i den ærverdige gamle festsalen på Universitetet i Oslo sentrum

Konferansen holdes i den ærverdige gamle festsalen på Universitetet i Oslo sentrum

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!