Ny Klimavalgallianse er stiftet

klimavalgallianselogoKlimavalg 2013 var en unik mobilisering for klimasaken. Over 100 organisasjoner og selvstendige initiativer fra det norske samfunnslivet var med i den bredt sammensatte kampanjen. På fellesmøte 1. april var det enighet om å videreføre samarbeidet, nå under navnet Klimavalgalliansen. Norge må føre en mer ansvarlig klimapolitikk, det haster og det må tas klimavalg og  klimakutt som monner på mange hold og i mange sammenhenger – av politikere og offentlige myndigheter, organisasjoner, bedrifter og enkeltmennesker. De første milepæler for den nye alliansen blir kommunevalget 2015 og klimatoppmøtet i Paris samme år.

Kan kommunevalget bli et klimavalg?

Fra styret i Besteforeldreaksjonen deltok Turid Lilleheie på stiftelsesmøtet. Hun er tidligere forbundsleder i Norsk Tjenestemannslag, og innrømmer at hun hadde ønsket seg en noe fastere struktur, og også en litt mer aktivistisk profil på den nye Klimavalgalliansen. Likevel tror hun det er mulig å gjøre viktige ting sammen, bl.a. for å påvirke det kommende kommunevalget.

TuridL2 – Etter regjeringsskiftet er det nå ganske stor bevegelse i de politiske partiene. Mitt inntrykk er at mange av dem er på ærlig og oppriktig utkikk etter gode klimaløsninger. Faktisk er det veldig mye som kan gjøres lokalt. Kommunene har dessuten stor innflytelse over den statlige politikken, ikke minst når det gjelder samferdsel som er et område der det må skje mye i åra som kommer. Jeg har selv sans for det de har gjort i Bergen med lansering av lokale klimavettregler. Synes dette er et initiativ som Klimavalgalliansen bør slutte seg til, bruke ressurser på og sørge for å spre utover i landet! Er vi raske i snuen, kan vi lykkes i å påvirke partiene i den viktige prosessen de snart er inne i med utforming av lokale valgprogrammer.

Folket må mobiliseres

Klimavalgalliansen krever at Norge skal føre en klimapolitikk slik FN anbefaler for at vi skal begrense den globale oppvarmingen til to grader over førindustrielt nivå. I dag ligger vi langt unna dette, og det er et stort sprik mellom ord og handling. Lilleheie mener det er viktig for alliansen å bli godt synlig i det offentlige rommet – også for at nye organisasjoner skal finne det interessant å tilslutte seg.

– Vi har jo tatt med oss det veldig fornuftige grunnlaget fra Klimavalg 2013, med politiske krav som bør appellere til alle opplyste mennesker – i fagbevegelse, humanitære organisasjoner, tros- og livssynsamfunn, osv. Vi bør også tenke i retning aktører på arbeidsgiversida, som Norske Veritas og andre som er opptatt av klimautfordringene. Partiene og politikerne må få kjenne det breie trykket nedenfra.

Lilleheie synes det er verd å merke seg at den nye Klimavalgalliansen ble stiftet samme dag som FNs klimapanel la fram sin siste store rapport om konsekvensene av global oppvarming. – Dette er blodig alvor. Sjelden har det vært større behov for folkelig mobilisering. Jeg håper og tror at vi står på startstreken for en ny og global grasrotbevegelse. Det er mulig! Bare tenk på fagbevegelsen! Da den tok sine første skritt, var det ingen som kunne vite hvilken mektig samfunnsomformende kraft den skulle bli.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Inge Eidsvåg | 02.04.2014

    Fint intervju og kloke betraktninger!

  2. elisabeth briseid | 08.04.2014

    Ved neste valg skal vi ha gjennomslag!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*