Rogaland Arbeiderparti vil ut av tjæresand

eirin sundStatoil må ut av tjæresand, vedtok Rogaland AP på sitt årsmøte. De vil at Staten skal bruke sitt styreflertall til å støtte dette kravet. – Mange blir nok overrasket over at dette kommer fra oss i Statoils hjemfylke. Tidligere har vi vært litt forsiktige når det gjelder slike ting, men her framstår vi helt tydelige, sier fylkesleder Eirin Sundt til Stavanger Aftenblad. «Norge er i besittelse av enorme energiressurser som vi i solidaritet med verdenssamfunnet og framtidige generasjoner skal forvalte klokt og bærekraftig. Vi har både plikt og mulighet til å ta en posisjon som foregangsland innen energi-, klima- og miljøpolitikken», heter det i uttalelsen fra årsmøtet.

Spre klimavett,
del denne saken!