Livskvaliteten blir ikke dårligere ved klima-omstilling

cykelljus-690x330Mange er urolige for at en mer klimavennlig livsstil skal innebære at vi tvinges tilbake til en levestandard langt dårligere enn i dag. Men det er en helt unødvendig bekymring, sier svenske forskere ved Chalmers tekniska högskola i Göteborg. De har sett på typiske husholdninger i byen, og hva det vil bety for medelsvensson å redusere utslippene fra dagens nivå ned til det som kreves for at vi skal holde den globale temperaturøkningen under 2 grader. Tiltak i blant annet energi- og transportsystemene må gå sammen med tiltak som endrer forbruket vårt. Men livet blir ikke dårligere av den grunn, for de fleste av oss.

Omstilling nødvendig og mulig

Rapporten «Trivsel i bærekraftige byer» tar sikte på å øke bevisstheten om mulige tiltak for å gjøre Göteborg til et bærekraftig samfunn, med de forandringer i vanlige folks forbruksmønster som dette krever fram mot 2030 og 2050.

Vi ville se på hele klimaeffekten av svenskenes livsstil, inkludert utslipp i Sør-Amerika fra biffen vi importerer, sier prosjektleder Jörgen Larsson. Den offisielle svenske klimastatistikken dekker bare utslippene som skjer i Sverige. De siste tjue år har kjøttkonsumet økt med 40 prosent og utenlandsreisene med fly 190 prosent. Fortsetter det slik, vil svenske klimagassutslipp ikke minke, men øke med minst 30 prosent per person i 2050.

Forskernes analyser viser at omfanget av bilkjøring, flyreising og kjøttkonsum ikke har noe å gjøre med ulikhet i livskvalitet og trivsel. Høginntektsgruppene som i dag flyr svært mye, må nok belage seg på nye vilkår. Men for de fleste vil livskvaliteten vil være om lag som i dag, også etter en nødvendig omstilling.

«Den övergripande bilden av ‘klimatomställningsscenariot’ är att det skulle kunna innebära både vissa negativa och vissa positiva konsekvenser för människors livskvalitet. Farhågan om att en klimatomställning skulle innebära att människor går tillbaka till en levnadsstandard och livskvalitetsnivå som rådde för länge sedan är enligt våra analyser obefogad. Å andra sidan är nog föreställningar om att en klimatomställning skulle vara förknippad med en mycket högre livskvalitet också överdrivna. Det finns inslag i klimatomställningsscenariot som kan komma att upplevas både negativt och positivt. Grovt sett skulle troligtvis människors livskvalitet efter en klimatomställning vara ungefär som i dag.» (Fra rapporten: SAMMANFATTANDE DISKUSSION KRING LIVSKVALITET) 

 

Spre klimavett,
del denne saken!