Kjære Erna Solberg, Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre …

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  fredag 3. jan 2014
 • AV:
  Redaksjonen

Gunnar KvaleGunnar Kvåle, kjent klimadebattant og besteforeldreaktivist, har sendt nyttårshilsen til «de personene i Norge med mest makt og største muligheter til å lede oss mot en bedre framtid». Det haster med klimatiltak, minner han om. «Jeg mener at det er ingen vei utenom å la en stor del av norske fossile ressurser bli liggende urørte. Noe annet vil være å satse på fortsatt global oppvarming.» Som professor i internasjonal helse har Kvåle arbeidet for å forbedre levevilkåra for verdens fattige. Det er moralsk uholdbart å la oppvarmingen fortsette, – «særlig når vi vet at vi uten større ulemper for oss selv kunne sørget for en alternativ utvikling».

Jeg vil gratulere …

I et nyttårsintervju med Vårt Land sier Erna Solberg om epoken hun nå vil innlede som statsminister: «Jeg håper det blir en epoke hvor man etterpå ser: Vi klarte å bygge et alternativ til oljesamfunnet, og vi tok bedre vare på de svakeste.» Jeg vil gratulere henne med denne flotte målsetningen.

Jeg vil også gratulere Jens Stoltenberg med den nye rollen som klimautsending for FN. Som han sier til NTB 23. desember: «Skal verden unngå sterke og uoversiktlige klimaendringer i dette århundre, må landenes klimapolitikk styrkes kraftig de neste årene.»

Og jeg vil takke Jonas Gahr Støre for at han på vegne av Arbeiderpartiet nå går inn for at Statens pensjonsfond utland (SPU) skal trekke ut sine investeringer fra kull.

Effektive tiltak nå

Dere vet alle at det haster med klimatiltak som virker. Det er nok å minne om de mange tegnene på at vi er på veg mot irreversible klimaendringer. Bl.a. er utslippene av metan økende, se f. eks.
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/12/31/har-aldri-sett-noe-lignende?

For at utslippene skal kunne reduseres så raskt som er nødvendig for å unngå katastrofale klimaskader, må produksjonen av fossile brennstoff reduseres. Det kan virke fornuftig å erstatte bruk av kull med gass. Men dette vil føre til en farlig forsinkelse i overgangen som må skje til fornybar. Vi må så raskt som mulig erstatte alle fossil kilder med fornybar energi. Det er fullt mulig å produsere nok fornybar energi for å dekke verdens totale energibehov, slik rapporten fra en samlet global energiekspertise viste i rapporten «Global Energy Assessment» fra 2012, se http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/Flagship-Projects/Global-Energy-Assessment/Home-GEA.en.html

La olja ligge

Vi vet at minst to tredjedeler av alle fossile ressurser som fossilindustrien planlegger å utvinne, må bli liggende urørt om vi skal ha en rimelig sjanse til å unngå en global oppvarming på mer en mer enn to grader. Jeg mener at det da er ingen vei utenom også å la en stor del av norske fossile ressurser bli liggende urørte. Noe annet vil være å satse på fortsatt global oppvarming. Av samme grunn bør Statens pensjonsfond utland trekk ut inverstingene fra all fossil energi (ikke bare fra kull), samtidig som inverstingene i fornybare energikilder økes. Dette kan også vise seg å blir økonomisk fornuftig og ville være et sterkt signal internasjonalt om at fossilalderen går mot avslutningen.

Liv og helse står på spill

I et generasjonsperspektiv er det ikke holdbart at det meste av verdens fossile ressurser brukes opp av vår generasjon, konferer en talende illustrasjonen på hva IEAs tall viser, se
http://stormglas.wordpress.com/2013/11/12/world-energy-outlook-2013-what-it-doesnt-say

Tidsskriftet Nature skrev nylig på lederplass at for å begrense alvorlige klimaendringer mangler vi «ikke vitenskap, men politisk ambisjon». Vi håper at dere, de mest sentrale norske politikerne for dette området, både har ambisjon og vilje til å sette i verk tiltak som monner.

De som rammes først og kraftigst av klimaendringene er fattige befolkningsgrupper i andre deler av verden. Jeg har brukt det mest av mitt yrkesaktive liv for å arbeide for bedre helse for disse gruppene. Jeg er nå sterkt bekymret over at de framskritt vi har sett i løpet av de siste tiår ikke vil fortsette. Det er en stor fare for at klimaendringene, beskrevet som den største trusselen mot global helse i vårt århundre, uten raske globale tiltak vil gi de svært alvorlige konsekvensene for liv og helse som alt er beskrevet i flere rapporter fra WHO, Verdensbanken og andre. Norge, som et rikt oljeproduserende land, er i en unik posisjon til å vise at en overgang til fornybarsamfunnet et mulig. Om vi går i front, er sjansen større for at andre land følger etter.

En moralsk plikt

Alle gode krefter må gå sammen for å skape det paradigmeskiftet som er nødvendig. Vi må gjøre det som står i vår makt for å forhindre de meget alvorlige konsekvensene for liv og helse som blir resultatet om den globale middeltemperaturen stiger med mer enn to grader over førindustriell tid. Noe annet vil være et moralsk svik mot fattige som lever i dag og generasjonene som kommer etter oss.

Vi som har høstet fruktene av rikelig tilgang til fossil energi og som i stor grad slipper å lide under konsekvensene, må i det minste gjøre alt vi kan for at verdens fattige og skal unngå å bære de alvorlige konsekvensene av en produksjon og et forbruk av fossile brennstoff som langt overskrider klodens bæreevne, særlig når vi vet at vi uten større ulemper for oss selv kunne sørget for en alternativ utvikling.

Med vennlig hilsen, og med ønske om et godt nytt år!

Gunnar Kvåle
Professor emeritus, Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen. Medlem av Norsk nettverk for klima og helse, Concerned Scientists-Norway, Naturvernforbundet, Besteforeldreaksjonen for en ansvarlig klimapolitikk

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

 1. Lars Boelen | 03.01.2014

  Hi, I my Norwegian isn’t very good, but google translate tells me you did a great job at telling people that it is our generation that needs tot take mitigating climate change action now!

  Thanks a lot for that,

  Lars Boelen (author of the IEA-graph blogpost above)

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*