Fra oljeavhengighet til fornybar-samfunn

A ytterstadOver hundre deltakere er allerede påmeldt til det arrangørene kaller «vinterens viktigste miljøkonferanse». Den går av stabelen 27. februar i Litteraturhuset i Oslo, og er et samarbeid mellom fagbevegelse, miljøbevegelse og kirken. Fjorårets klimavalg-kampanje viste at det er mulig å få til en breddemobilisering for en ny politikk, med grunnlag i Klimapanelets krav til et rikt land som Norge. Men skal vi komme videre og utbre en sterkere miljøbevissthet blant velgerne, må lavutslippssamfunnet knyttes til behovet for arbeid og sosial trygghet, mener Andreas Ytterstad, forfatter av boka «100 000 grønne arbeidsplasser».

En grønn og solidarisk vei framover

Mange er bekymret for at velferd og arbeidsplasser står på spill hvis det norske samfunnet skal trappe ned oljevirksomheten og redusere CO2-utslippene. Det er en legitim bekymring som må møtes med en tydelig strategi for å løse klimaproblemene på en rettferdig og solidarisk måte, mener Andreas Ytterstad.

Men vi vet at det haster med å få til store nok utslippsreduksjoner, hvis vi skal ha mulighet for å holde togradersmålet. Hva skal til for å skape klimajobber og grønne arbeidsplasser raskt nok?
 – Det er nettopp det vi skal se nærmere på under konferansen. I Norge har alt for mye av klimapolitikken handlet om kvotekjøp – som stort sett er bortkasta penger, og alt for lite om de vanskelige spørsmåla, knytta til vår økende avhengighet av olje og gass. Skal vi komme ut av denne klemma, trenger vi en realistisk politikk for nye, grønne arbeidsplasser.

Fagbevegelsen må med på laget

Dere snakker om klimajobber og grønne arbeidsplasser som en «bro til framtida».
 – Ja, vi er nødt til å ha en troverdig bro mellom de umiddelbare behovene alle mennesker har for gode, trygge jobber – og det behovet alt levende liv på planeten har for å få ned utslippene. Begge deler er nødvendig, og en forutsetning for at klimabevegelsen skal sikre seg støtte fra den viktigste og sterkeste av alle folkelige krefter i samfunnet vårt – fagbevegelsen.

Da Gerd Kristiansen overtok som LO-leder, var et av hennes første offentlige utspill å «advare» Solberg-regjeringen mot å gi etter for verneinteressene i Lofoten og Vesterålen. Det har du vel ikke glemt?
 – Det var ikke bra, nei. Men nå er denne saken heldigvis parkert, i hvert fall for en god stund. Dermed kan vi se framover og konsentrere oss om det som skjer etter at regjeringen har satt rekord i tildeling av utvinningstillatelser. De vil åpenbart ikke ta innover seg klimarealitetene. Men torsdag 27. februar tar vi diskusjonene og viser fram de gode eksemplene. Og så bygger vi de alliansene som trengs for å skape endring!

Mer informasjon og program for konferansen

Les om boka «100 000 grønne arbeidsplasser» Broen3

 

Spre klimavett,
del denne saken!