Med 2015-valget i sikte

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  fredag 31. jan 2014
 • AV:
  Redaksjonen

KlimavisjonMens det jobbes nasjonalt med planer for videreføring av Klimavalg 2013-alliansen, er man i Bergen i gang med å forberede et lokalt framstøt for et «Klimavalg 2015». Bak initiativet står en gruppe knytta til Besteforeldreaksjonen. Vi vet at ting tar tid, sier de. Skal vi ha noe klart slik at vi kan ha mulighet for å påvirke også partienes valgprogrammer, er det bare å hive seg rundt! Det første utkastet til «kommunale klimavettregler» er utformet for byer som Bergen og preget av at trafikkproblemene er en særlig tung utfordring. Håpet er likevel at dette skal kunne tilpasses og være med å inspirere til tilsvarende framstøt rundt om i ulike andre kommuner.

Mye kan gjøres lokalt

utsnitt2Besteforeldrene er opptatt av at det gode samarbeidet som ble etablert gjennom Klimavalg 2013 – med over hundre deltakende organisasjoner, ikke må dø hen, men videreføres som en enda mer effektiv kampanje fram mot kommune- og fylkestingsvalget 2015. Det gjelder å bidra til at det blir valgt kommunestyrer og fylkesting som sørger for at klimapolitikk blir en realitet lokalt. Og ikke et bortgjemt og bortglemt papir i en skuff, slik mange kommunale klima- og energiplaner er nå. 

Kommunenes interesseorganisasjon KS har beregnet at førti prosent av klimakuttene kan tas lokalt. Er vi tidlig nok ute, kan lokale partiprogrammer, nominasjonsprosesser og politiske konstellasjoner bli påvirket, i tillegg til media og velgere selvfølgelig. Dette har jeg skrevet mer om i notatet «Klimavisjon 2015», sier Per Hjalmar Svae som er med i arbeidsgruppa.  

Gjelder å komme i gang  

Første utkast til klimavettregler for Bergen er allerede klart. Det er ment som et diskusjonsgrunnlag, understreker initiativtakerne. Målet er å ha noe klart i god tid før valget, på høsten 2014. For å få det til, og slik at det blir godt nok, må flere av Helene FKlimavalg-organisasjonene trekkes med i diskusjonene.

Så håper vi at resultatet faller i smak rundt omkring, og at det etter hvert kan løftes opp til et nasjonalt initiativ, sier Helene Frimannslund, tidligere mediekontakt for Klimavalg 2013. Noe hele den nye klimaalliansen kan samle seg om, og tilpasse til ulike kommunetyper – byer, pendlerkommuner, kystkommuner, osv. I det minste håper vi å få til noe såpass bra at det kan inspirere andre aktivister andre steder i landet. Vi hadde jo femti lokallag og mange gode lokale klimaarrangementer, og vi er sikker på at lysten er stor til å ta saken videre mot 2015. 

Se mer om initiativet:

10 kommunale klimavettregler (arbeidstittel): utkast til diskusjon
Kommunale klimavettregler brosjyre: forsøk på å illustrere ideen nærmere
10 fylkeskommunale klimavettregler: utkast til diskusjon
Klimavisjon 2015, notat fra Per Hjalmar Svae (høsten 2013) 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

 1. Finn Bjørnar Lund | 31.01.2014

  Dette er flotte innspill som må tas med i vurderinga når den nye Klimavalgalliansen skal finne sin form.

 2. Steinar Høiback | 02.02.2014

  Som Finn Bjørnar synes jeg også, som relativt nytt medlem i besteforeldreaksjonen og med et ønske om å bidra så langt jeg kan, at dette er flotte innspill.
  Initiativet fra Bergen rettet inn mot 2015-valget er en god og riktig taktikk.

  Som Bergen bør vi i Oslo og Akershus sørge for likelydende aktiviteter hvis formål bør være å sørge for et vedvarende press på våre lokalpolitikere fremt til valget.
  Mål som kommunale bidrag til solcellepaneler, utbyggelse av elbil-tilbudet lokalt, rushtidsavgift og modige utspill lokalt som kan være:

  Bryter kommunen Grunnlovens paragraf 110 b ved ikke å legge tilrette for at kommunens innbyggere skal leve i et forsvarlig miljø?
  Vil det være i strid med Grunnlovens paragraf 110 b å legge en ny E18 gjennom Asker som også vil medføre mer biltrafikk, mer forurensinger og utslipp?

  I Asker, min hjemkommune, ville det være en tanke å utfordre alle Askers politiske ledere i et åpent brev i lokalavisen med slike spørsmål i besteforeldreaksjonens navn med følgende underskrift: Steinar Høiback – medlem av besteforeldreaksjonen.

  Flere underspørsmål bør bakes inn under hovedspørsmålet for å sikre at dette er godt forberedt – men etter min mening bør slike tanker tenkes nå.

  Synspunkter?

  mvh Steinar Høiback
  steinarhoiback@gmail.com

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*