Vil ha strengere utslippskutt

James HansenKlimaforsker James Hansen har ledet en ekspertgruppe som anbefaler langt mer restriktive tiltak mot klimagassutslipp enn FNs klimapanel. Studien slår fast at vi allerede har nådd opp mot én grad menneskeskapt global oppvarming. Men vi ser at sjøisen i Arktis smelter langt raskere enn ventet, og at havforsuringen skjer i uventet tempo. Tørke og skogbranner har økt i intensitet, sier Hansen. Den siste IPCC-rapporten konkluderer med at verden ikke kan slippe ut mer enn 1000 milliarder tonn CO2 hvis oppvarmingen skal begrenses til 2 grader. James Hansen mener dette er alt for mye. «Vi kan ikke akseptere det, hvis vi elsker våre barn og barnebarn.» 

Spre klimavett,
del denne saken!