Vi flyr og forurenser som aldri før

flyStadig flere nordmenn tar seg en snartur til London før jul. Visste du at en slik tur bidrar med klimagassutslipp tilsvarende et halvt års bilkjøring? Per personkilometer slipper fly ut tre ganger så mye CO2 som privatbil og opptil ti ganger så mye som tog. Men flytrafikken over landegrensene blir ikke registrert i den offisielle klimastatistikken, som bare tar med innenlandsreiser og er sterkt misvisende. All flyreisingen er et viktig bidrag til vårt urimelig store klima-fotavtrykk. Ingen i Europa flyr mer enn oss. Likevel legger våre myndigheter opp til stadig mer av det samme, med store utbygginger av Gardermoen og andre flyplasser.

Veldig økning i flytransport
Nordmenn flyr som aldri før. Tall fra Transportøkonomisk Institutt viser at det 2011 ble foretatt 14,2 millioner reiser innenlands, og 18,4 millioner reiser mellom Norge og utlandet. Det gir en vekst på henholdsvis 6,3 og 11,8 prosent per år siden 2009. Og økningen blir stadig mer dramatisk. Totalt vil mer enn 40 millioner reise til og fra Avinors lufthavner i år. Utenlandstrafikken økte med 7,2 prosent fra september 2012 til september 2013.

Nesten to av tre utenlandsreiser skjer i forbindelse med private formål, og det er personer i 60-årene som har økt reiseaktiviteten mest.

Misvisende utslippsstatistikk
I følge Statistisk Sentralbyrå står luftfarten for utslipp av 1.3 mill. tonn CO2 eller litt over 2 prosent av norske klimagassutslipp. Det skyldes at luftfart over landegrensene ikke er inkludert i den offisielle statistikken, og heller ikke er en del av Kyoto-avtalen.

Utslipp i store høyder har dessuten en annen effekt på klimaet enn utslipp fra kilder nær bakken. CO2-utslippene fra fly må multipliseres med en faktor på 1.2 – 1,8 for å gi den totale klimaeffekten, mener forskerne.

Et enkelt regnestykke viser dermed at flyreisene står for 6 – 8 prosent av norske klimagassutslipp. Tar vi med nordmenns reiser mellom destinasjoner i utlandet, kan tallet være så høyt som 10 prosent, viste en NTNU-studie fra 2008.

Et politisk ansvar
borgerFør jul i fjor snakket vi med Borgar Aamaas ved Cicero Senter for klimaforskning, som forsker på trafikk og klima. Selv om flyreiser står for en relativ liten del av de globale utslippene i dag, så er den kraftige veksten en stor utfordring for fremtiden, sa han. Ansvaret kan ikke legges på den enkelte reisende. Dette er et strukturproblem som politikerne må gripe fatt i, ved å gjøre det enkelt å velge klimavennlig og vanskeligere å skade klimaet.

– Men kan ikke mer effektive flymotorer og alternativt drivstoff løse problemet?
– Historisk sett har teknologiutviklinga ført til stadig mindre utslipp per personkilometer, sier Borger Aamaas. Problemet er at veksten i persontrafikken har vært mye høyere og dermed spist opp gevinsten og vel så det. Dette er en sannsynlig utvikling også framover i tid. Biodrivstoff har blitt foreslått som en løsning, men dessverre er det mange utfordringer med å få produsert nok miljøvennlig biodrivstoff til at det skal monne.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Kristian Frederik Brandt | 12.12.2013

    Da er utfordringen for deg og meg å reise mindre og på den måten foregå med et godt eksempel.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*