Ja til fossilfritt universitet

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    søndag 15. des 2013
  • AV:
    Redaksjonen

klimastudenterStudenter i Bergen tar til orde for at Universitet skal trekke seg fra den omdiskuterte akademia-avtalen med Statoil. Den rimer dårlig med en satsning på miljø og en bærekraftig framtid, mener de. Studentene har startet en underskriftskampanje og har latt seg inspirere av årets Sofiepris-vinner Bill McKibben og hans internasjonale kampanje for å få utdanningsinstitusjoner, kirkelige fond og kommunale pensjonskasser til å trekke seg ut av olje- og kullindustrien. «Vi ønsker heller ikke at petroleumsindustrien får bruke universitetet som rekrutteringsarena. De kloke hodene trengs for å legge om til fornybarsamfunnet.»

Omdiskutert avtale

Debatten om akademia-avtalen har lenge gått høyt ved Universitetet i Bergen. Rektor Dag Rune Olsen fremstiller den fornyede avtalen med Statoil som en gyllen middelvei til energiomstilling, skriver studentene i et innlegg i På Høyden, universitetets nettavis. Avtalen skal i følge rektor «stimulere til grunnforskning og utdanning innenfor strategisk viktige fag- og kompetanseområder, både for UiB og Statoil», og Olsen skriver at det er petroleum, gasshydrater, energiomstilling og geotermisk energi dette omfatter. Statoil skal «ikke anses som arbeidsgiver eller oppdragsgiver i relasjon til forskere eller forskningsprosjekter».

Like fullt har selskapet representanter i komiteen som avgjør hvilke prosjekter som får støtte, og i tidligere årsrapporter er det tydelig at mesteparten av midlene går til petroleum, skriver studentene.

 – Som studenter er vi bekymret over hvordan UiB spiller sin rolle som forskningsinstitusjon og premissleverandør for fremtidens samfunn. Forskning som bidrar til økt petroleumsutvinning bryter med de forskningsetiske retningslinjene for naturvitenskap, som å ivareta det biologiske mangfoldet og å følge føre var-prinsippet. Spesielt derfor er det verken «strategisk riktig» eller etisk forsvarlig at UiB bidrar til å øke den globale oppvarmingen.

Kutt båndene til oljeindustrien 

Ragnhild Freng Dale er en av pådriverne for den nye studentkampanjen. "Statoil serverer en kreativ eventyrfortelling for å lokke studenter til et miljøfiendtlig selskap."

Ragnhild Freng Dale er en av pådriverne for den nye studentkampanjen. «Statoil serverer en eventyrfortelling for å lokke studenter til et miljøfiendtlig selskap.»

 – Det er rett at den norske regjeringen oppfordrer til økt samarbeid mellom næringsliv og akademia. Men den samme regjeringen er også bundet til målet om å begrense global oppvarming til maksimalt to grader. Når vi med sikkerhet vet at global oppvarming skyldes utslipp av CO2 fra olje, kull og gass, er det vanskelig å forstå at UiB fortsetter et samarbeid med et selskap som planlegger utvinning i et omfang som ifølge det internasjonale energibyrået IEA vil lede til en fire graders oppvarming eller mer.

 – En bred gruppering ved UiB krever nå at universitetet slutter å flørte med den kapitalsterke oljebransjen.

Medlemmer av Klimastudenter, Framtiden i våre hender, Høyden SU (Sosialistisk Ungdom), Grønne Studenter og Høyden Naturstudenter har gått sammen om en underskriftskampanje sammen med Bill McKibbens klimabevegelse 350.org. «UiB må ta samfunnsansvar som forskningsinstitusjon ved å kutte alle bånd til fossil energi. Så lenge akademia-avtalen videreføres, må det sørges for at midlene går til forskning som ikke bidrar til en forlengelse av fossilalderen. Vi ønsker heller ikke at petroleumsindustrien får bruke universitetet som rekrutteringsarena. De kloke hodene trengs for å legge om til fornybarsamfunnet. Bare slik kan UiB fortsette å skryte av at de er et fremtidsrettet universitet – slik vi alle ønsker at det skal være.»

Til underskriftskampanjen UiB ut av fossil energi

 

Spre klimavett,
del denne saken!