Oljesmurt energiforskning: Et etisk problem

haugan kvaleStatoil er en tung aktør i norsk forskning. Universitetene mottar støtte fra Statoil. Statoil har hatt styrelederfunksjon i Forskningsrådet for flere store forskningsprogram, både om energisystem og klimaendringer, med budsjett på mange hundre millioner. Prof. i geofysikk Peter M. Haugan og Gunnar Kvåle, prof. em. i int. helse, har i en kronikk i Dagens Næringsliv stilt spørsmål ved etikken i dette. «Statoils støtte til forsknings- og utdanningsinstitusjoner er viktig som del av selskapet merkevarebygging. Slik kan Statoil lettere oppnå aksept for klart helse- og miljøskadelig virksomhet, som for eksempel oljesandutvinningen i Canada.»

Spre klimavett,
del denne saken!