AP og «Det grønne skiftet»

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    fredag 11. okt 2013
  • AV:
    Redaksjonen

APArbeiderpartiet har nøkkelen når de rødgrønne partiene nå må nyorientere klima- og energipolitikken, i lys av den blåblå regjeringens kurs. Partiet kan, hvis det vil, gjøre fortellingen om «Det grønne skiftet» til sin fremtidsvisjon, skriver Anders Bjartnes i nettmagasinet Energi og Klima. Han er daglig leder i Norsk Klimastiftelse, som i løpet av det siste året er blitt en sentral aktør i debatten. Et hovedpoeng for ham er at god klimapolitikk også er god økonomisk politikk. Et parti av AP sin type kan ikke nøye seg med å protestere mot Høyre og FrP; skal de opprettholde sin posisjon i norsk politikk, må de ta ledelsen med en stor ny visjon for fremtiden.

Grått eller grønt

Erna Solbergs regjering møter kritikk fra sine venner i Venstre og KrF, fra miljøbevegelsen, og fra den rødgrønne opposisjonen, fordi hun ikke gjorde klima til en av regjeringens hovedprioriteringer. – Denne unnlatelsessynden har skapt et rom for kritikk, men også for utvikling av både politikk og retorikk, skriver Bjartnes. Det avgjørende for Norges klima- og energipolitikk fremover blir hvordan Arbeiderpartiet legger seg:

  • Velger man å fortsette en grå kurs, der hensynet til petroleumsinteressene trumfer alt og samfunnsøkonomene har definisjonsmakten?
  • Eller velger man å gjøre fortellingen om «Det grønne skiftet» til sosialdemokratiets fremtidsvisjon for det 21. århundre?

En stor grønn visjon

Historieprofessor Francis Sejersted har pekt på at sosialdemokratiet har mistet det de engang hadde: en stor visjon med kraft til å mobilisere de brede lag. Historien om «Det grønne skiftet» kan fylle tomrommet, mener Bjartnes. Hvordan skaper vi en verden som gir velstand til alle innen rammene klimaet og naturen setter? Hva betyr det for oss i Norge at vi skal dit? For våre viktigste næringer, for arbeidsplasser i bygd og by?

 – Dette er en oppgave som bør trigge Arbeiderpartiet når partiet nå må se mot 2017 og enda lengre frem. Klimatrusselen er en utfordring som bør påkalle de store, langsiktige og strategiske grep. Den representerer fornuftens kamp mot kvakksalveriet, det er vitenskapens fortelling om trusselen mot fremtidige generasjoners livsvilkår som er selve kjernen i rapportene fra FNs klimapanel.

Les Anders Bjartnes’ artikkel i Energi og Klima

 

Spre klimavett,
del denne saken!