Klimavalg 2013 – hva nå?

bjorkeMer enn hundre organisasjoner og foreninger ble til slutt med i Klimavalg 2013, med krav til en skjerpet norsk klimapolitikk. Hva skjer nå når selve valget er over? Betyr det at medlemsorganisasjonene går tilbake til start og hver til sitt, eller er det grunnlag for en videreføring av samarbeidet? Spørsmålet diskuteres for tida i kampanjens arbeidsutvalg. Da det ble stilt til et trettitalls organisasjonsledere i en intervjuserie for Klimavalg-nettsidene, svarte Nils T. Bjørke i Norges Bondelag slik: «Min overbevisning og mitt enkle svar er: Arbeid med klima og energiutfordringer er et langsiktig arbeid som krever kontinuitet.»

En felles bevegelse for klima?

– I LO i Oslo ser vi for oss at Klimavalg 2013 vil fortsette i en eller annen form. Dette er ikke en allianse som vil bli mindre viktig etter valget – uavhengig av valgets vinner.  Hvordan dette samarbeidet vil bli er det naturlig å se på etter at høstens Stortings- og Sametingsvalg er avholdt. Roy Pedersen, LO i Oslo.

Kampanjen Klimavalg 2013 ble initiert av Besteforeldreaksjonen høsten 2011. Mer enn100 organisasjoner ble til slutt med. Mange av dem ønsker å videreføre samarbeidet.

Klimavalgkampanjen ble initiert av Besteforeldre-aksjonen høsten 2011. Hundre organisasjoner ble til slutt med, og mange av dem ønsker å videreføre samarbeidet.

 – Det haster med en omlegging i forhold til klimagassutslippene, så vi har ikke all verdens tid på oss. Jeg håper alliansen blir videreført etter valget. Kjell-Erik Onsrud, For Jernbane.

– Dersom det blir en videreføring blir nok Korsvei med videre. Selvfølgelig håper vi at denne kampanjen skal kunne gjøre seg selv overflødig gjennom å få politikere til å gjennomføre kravene, men det vil nok ta tid. Enn så lenge trenger vi nok å gjøre en utholdende innsats for påvirke dem i rett retning. Hilda Kristine Hanssen, Korsvei.

– Jeg tror at kampen for å snu Norges klimakurs kommer til å bli lang og hard. Etter mitt syn bør den faglige og politiske plattformen for Klimavalg 2013 bli grunnlaget for en varig Klimaallianse, der vi inviterer inn stadig flere organisasjoner. Får vi dette til, kan vi bli en sterk endringskraft i det norske samfunnet. Det trengs! Aleksander Melli, Norsk Klimanettverk.

– Jo flere vi er som står sammen og skaper oppmerksomhet om felles løsninger, desto større gjennomslag vil vi få på vegne av miljøet. Derfor er det flott om organisasjonene som samarbeider gjennom Klimavalg 2013 kan fortsette å engasjere seg sammen også etter valget. Nina Jensen, WWF.

– Jeg synes det er spennende å se om denne alliansen er noe som kan skape en folkebevegelse for miljøet.  NORME vil jobbe for at misjons-Norge blir med i en slik folkebevegelse! Anne Lise Søvde, NORME.

– Klimaet blir neppe mindre viktig etter 2013, og Norsk nettverk for klima og helse vil derfor fortsette å jobbe med dette så lenge klimautfordringene er som i dag. Jo flere vi kan jobbe sammen med om felles langsiktige mål, desto bedre er det. Lars Fadnes, Norsk nettverk for klima og helse.

Les alle intervjuer med 30 organisasjonsledere.

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Truls Gulowsen | 23.09.2013

    Jeg er enig. Klimavalg-alliansen har fortsatt stort potensiale, det er enormt inspirerende at over 100 små og store organisasjoner nå er tilsluttet nettverket, og det er dessverre lite som tyder på at det blir mindre behov for bred folkelig mobilisering for klimaet i årene som kommer. Greenpeace er med.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*