Regnskogsvern til debatt

regnskog
Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell mener at regjeringens regnskogsatsning er et av de viktigste bidragene Norge gjør til verdens klimapolitikk. Det tviler flere forskere på.

«Norge bør heller slutte å utvinne tjæresand i Canada, enn å kjøpe regnskog i Brasil», sier James Hansen. Norske forskere mener at Norge overdriver sin betydning for bevaring av regnskogen. Professor Hans Martin Seip ved Cicero Senter for klimaforskning hevder at regjeringen også overdriver klimaeffekten. Beregninger viser at avskogingen i tropene står for 10 prosent av menneskeskapte CO2-utslipp, eller mindre, mens regjeringen holder fast på et foreldet tall på rundt det dobbelte. Det er grunn til å tro at dette blir gjort for å sette norsk klimapolitikk i et gunstig lys, med den vekt som blir lagt på såkalte ‘kostnadseffektive tiltak’ i andre land, sier Seip.

Bruk av foreldete tall

Norge har satset mye på å bidra til bevaring av regnskogen. Det er mange grunner til at dette er viktig, som å bevare biologisk mangfold og å beskytte folkegrupper og deres livsvilkår. Regjeringen legger også stor vekt på at Norge på denne måten også bidrar til en Hans Martinbetydelig reduksjon i utslipp av CO2.  

 – Det er riktig at bevaring av regnskogen bidrar til dette, sier professor Seip, men gevinsten overdrives ofte og tar ikke hensyn til nyere forskning. Tallene som benyttes stammer fra rapporten fra FNs klimapanel (IPCC) som kom i 2007. Her anslås det at årlige CO2-utslipp fra avskogning og ødeleggelse av regnskog var på 8,4 milliarder tonn CO2, svarende til 17,4 prosent av de totale klimagassutslippene eller omtrent 22 prosent av de menneskeskapte CO2-utslippene.

Fossilt brensel bidrar stadig mer

Nye beregninger tyder på at det relative bidraget er betydelig mindre, sannsynligvis under 10 prosent. Dette skyldes ikke bare at CO2-utslipp fra avskogingen i tropene er lavere enn IPCC antok, men også at andre utslipp har økt betydelig i senere år.

Årlig CO2-utslipp fra bruk av fossilt brensel og sementproduksjon er nå omtrent 35 milliarder tonn. Utslipp av andre drivhusgasser er mer usikkert, men kan svare til rundt 11 milliarder tonn CO2. En ny studie av Harris og medarbeidere (2012) viser at årlige utslipp fra avskogning i tropene i perioden 2000 til 2005 var omkring 3 milliarder tonn CO2, med en usikkerhet på 1,1 milliarder tonn. I tilegg kan det være utslipp fra andre tilknyttede aktiviteter som drenering av myrer og innsamling av ved. Harris anslår disse utslippene til omkring 2,3 milliarder tonn CO2 per år, men med svært stor usikkerhet. En annen studie av Jain og medarbeidere (2013) angir at for perioden 2000 til 2005 var CO2-utslippene fra endret bruk av land i tropene omtrent 2,6 milliarder tonn per år.

 – Global klimastatistikk peker på den for Norge ubehagelig sannhet at utslipp knyttet til bruk av fossilt brensel utgjør en stadig økende andel av det voksende klimaproblemet, sier Seip. Vi skal selvfølgelig fortsette og gjerne styrke regnskogsarbeidet, det må bare ikke brukes som skalkeskjul for å holde fram med en tvilsom oljepolitikk.

Referanser:

Nancy Harris og medarbeidere, 2012.  Progress toward a consensus on carbon emissions from tropical deforestation. http://www.whrc.org/news/pressroom/pdf/WI_WHRC_Policy_Brief_Forest_CarbonEmissions_finalreportReduced.pdf

Atul K. Jain og medarbeidere, 2013.   CO2 emissions from land-use change affected more by nitrogen cycle, than by the choice of land-cover data. Global Change Biology (2013), doi: 10.1111/gcb.12207

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*