Stort klimaengasjement i landet

Mens valget nærmer seg øker oppslutningen om Klimavalg 2013, skriver kampanjeleder Svein Tveitdal, i et brev til de 76 organisasjoner som nå med. Lokallag er etablert på mer enn 50 steder over hele landet.  «Dette imponerende nettverket er etablert så å si utelukkende gjennom frivillig innsats fra organisasjoner og enkeltindivider som ser den stadige kortere tida vi har på oss til å forhindre livstruende og irreversible følger av klimaendringene.»  Han minner om at globalt må utslippstrenden snus i neste stortingsperiode, for at vi fortsatt skal ha en mulighet til å begrense den globale oppvarmingen til to grader.

Kampanje på trygg faglig grunn

Da kampanjen formulerte sitt faglige grunnlag og krav til politikerne for ca. et år siden var det nettopp begrensning av oppvarmingen til to grader, og hva fagmiljøene sier er nødvendig for å få dette til, som ble lagt til grunn.  I etterkant er det kommet en rekke internasjonale rapporter som bare understreker alvoret og tidsklemma.  Sommerisdekket over Arktis satte ny minimumsrekord i september i fjor og er halvert på 30 år. Innholdet av CO2 i atmosfæren passert 400 ppm i mai i år.  Sist konsentrasjonen var så høy var for 3,5 millioner år siden. Temperaturen var da flere grader høyere og havnivået titalls meter høyere enn nå. CO2 innholdet i atmosfæren var da på vei ned, nå er det på vei opp i et tempo vi ikke har sett siden den gang. Noe må gjøres raskt for å stoppe dette.

Evaluering av partiprogrammene

13. juni lanserte FIVH en evaluering av partiprogrammene med utgangspunkt i kampanjens krav til klimapolitikken. Ikke uventet kom de store partiene ut betydelig dårligere enn de mindre partiene som har valgt å legge større vekt på en bærekraftig klimapolitikk. Evalueringen medførte debatt om det var riktig av kampanjen å anbefale velgerne å stemme på enkeltpartier. Svaret på dette er at det gjør vi ikke, dette overlates helt og holdent til velgerne selv. Men partiene må tåle å bli evaluert i forhold til kampanjekravene. Disse, som er fundert på bredt faglig grunnlag, har da heller ikke vært kritisert i denne sammenhengen.

Kampanjeinnspurt i august

Arbeidet fram mot valget vil nå bli preget av to hovedaktiviteter. Den første er mobilisering av våre 50 lokallag og 75 medlemsorganisasjoner gjennom arrangementer og stands, den andre er mobilisering til den store aksjonsdagen 24. august. 

8. August kommer James Hansen til Arendal for å delta på et seminar i regi av Miljøvern-departementet. Medlemmer av Klimavalg 2013 vil bli invitert til å møte ham etter foredraget. For de som ikke er i Arendal vil det bli anledning til å møte ham på et møte i Oslo om ettermiddagen den 9.

Takk for innsatsen så langt, og med håp om ytterligere kraftanstrengelser i arbeidet fram mot valget. Det er nå vi har muligheten til å påvirke den norske klimapolitikken i riktig retning.

Froland, 18. juni 2013
Svein Tveitdal
Leder av arbeidsutvalget – Klimavalg 2013

Spre klimavett,
del denne saken!