Misvisende, feilinformert, kunnskapsfattig

De siste tre gangene NRKs Debatten har hatt klima som tema, har leder for «klimarealistene» Ole Henrik Ellestad uimotsagt fått anledning til å fremme påstander som ikke har rot i en vitenskapelig virkelighet. Seriøse klimaforskere holdes utenfor. I en artikkel i Aftenposten skriver Pål Prestrud, tidl. direktør for Cicero Senter for klimaforskning (bildet), at Ellestad har gjort det til sitt varemerke å spre faglige feil, gi uetterrettelige beskrivelser av klimaforskningen og spre falske anklager om klimaforskere. Ønsker allmennkringkasteren NRK på sin side å gjøre det til et varemerke å bidra til en kunnskapsfattig offentlig debatt?

Hva er hensikten?
Ellestads påstand er at klimaendringene er naturlige. Men ingen klimaforskere tar ham på alvor når han stadig må ty til uetterretteligheter og falske anklager for å begrunne sitt syn, skriver Prestrud – Dette er ikke en faglig debatt med seriøse motforestillinger til den rådende oppfatning i klimaspørsmålet, men et systematisk forsøk på å skape forvirring om hva dette viktige samfunnsspørsmålet dreier seg om.

– Er det en tilfeldighet at NRK slipper til denne materialforskeren tre ganger på rad uten at det er klimaforskere til stede som kan ta til motmæle? Jeg tviler på det. På Debatten 6. juni får han først ordet når det er ti minutter igjen med begrunnelse at programmet ikke skulle domineres av uenighet om klimakunnskapen. Hvorfor ble han da invitert i det hele tatt? Representanten for Miljøpartiet De Grønne var den eneste som fikk anledning til å svare. De seerne som er skeptiske og usikre på klimaspørsmålet legger neppe særlig vekt på hva de grønne sier, og sitter igjen med inntrykk av at forskerne er splittet og at de kan velge hvem de vil tro på. Og det var kanskje hensikten.

Les Pål Prestruds artikkel i Aftenposten 20. juni.

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Ola Dimmen | 24.06.2013

    NRK vil truleg fremje debatt og polarisering omkring klimaspørsmål fordi det er god underholdning. Dei ynskjer også sjåarar og ser vel at alvoret og sanninga (den vitskapeleg semja) kan verke svært skremande for mange.
    Kva gjer vi, har Besteforeldreaksjonen ein mediestrategi her?

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*