Nobelprisvinnere mot tjæresandutvinning

Ti fredsprisvinnere har skrevet til president Obama og oppfordret ham til å avvise planene om Keystone XL tjæresand-rørledningen fra Canada til stater i USA. Det vil være et avgjørende skritt for å begrense utvidelsen av en av de raskest voksende kildene til klimagass-forurensning, skriver de. «Selv om det ikke finnes noe enkelttiltak som kan forhindre en farlig klimautvikling, vil et ‘nei’ til Keystone XL være et viktig bidrag i riktig retning.» De minner også om at tjæresandutvinningen har ødeleggende virkning på jord, vann og luft, og på lokalsamfunn i Alberta. Blant underskriverne er Betty Williams, Desmond Tutu, Shirin Ebadi og José Ramos Horta.

Brevet minner presidenten om at «klimaendringer truer oss alle, men det er verdens fattige som allerede betaler for rike lands manglende evne til å handle». – Dette vil bare bli mer tragisk etter som konsekvensene blir verre, konflikter forsterkes og verdifulle naturressurser, som vann og mat blir mangelvarer. Fortsatt passivitet kan komme til å koste hundrevis av millioner av liv – og dødstallene vil bare fortsette å stige inn i fremtiden.

Albertas oljesand er en av de raskest voksende kildene til klimagass-forurensning, skriver de. – Utslipp forventes å dobles i løpet av de neste syv årene. Det Internasjonale energibyrået har funnet at for å hindre katastrofal global oppvarming på over to grader celsius, må vi la to tredjedeler av fossilt brensel bli liggende i bakken. I kontrast til dette er de utvidete planene for Albertas tjæreandressurser, beregnet til å være i samsvar med en global oppvarming på seks grader. Uten Keystone XL rørledningen vil oljeselskapene ikke være i stand til å oppfylle sine planer om å tredoble produksjonen.

Brevet oppfordrer presidenten til å fokusere på trygg, ren og fornybar energi, og på en fremtid som verden fortjener. Les hele brevet her.

Spre klimavett,
del denne saken!