Stem på klimaet

partiene

Endelig evaluering av partiprogrammene, i regi av FIVH og Klimavalg 2013, er klar – uten særlige endringer i forhold til den som ble gjort før partilandsmøtene. Hovedkonklusjonene: at Venstre/SV er best og FrP dårligst blant stortingspartiene, er i seg selv ingen stor overraskelse – bortsett kanskje fra at Høyre kommer enda litt svakere ut enn AP, og at også SP sliter med grønnfargen. Det viktigste med undersøkelsen er at den går grundig inn i programdetaljer, og vurderer klimaprofilen opp mot kravene fra Klimavalg 2013. Se også oppslag på nrk.no og les Arild Hermstads kronikk samme sted. Se Høyres reaksjon i Vårt Land.

Svein Tveitdal (bildet), som leder Klimavalg 2013, understreker at de nå ikke går ut med en kampanje der de ber folk stemme på et bestemt politisk parti. Vårt primære budskap er å få klima- og miljøspørsmål opp i den kommende valgkampen, sier han.

Det samme budskapet kommer fra talspersoner for Den norske kirke, som har sluttet tungt opp om Klimavalg 2013.  Hans Jürgen Schorre er seniorrådgiver i Kirkerådets seksjon for diakoni og samfunn, koordinator for Kirkelig nettverk for miljø, forbruk og rettferd og styremedlem i Klimavalg 2013. Vårt Land har spurt ham hvordan rangeringen av partiene skal leses i lys av kirkeledernes avgrensning mot partipolitikk?

 – Evalueringen er nyttig, men det er ikke kirkens sak verken å anbefale eller å advare folk mot å stemme på bestemte partier.

Forstår du at evalueringen, som er foretatt på bestilling fra Klimavalg 2013, kan tolkes som en anbefaling og fraråding av bestemte partier fra Den norske kirkes side?

Jeg forstår at noen tenker slik, men jeg kan ikke se at dette er å gå for langt. Klima- og miljøproblemene er blant de største utfordringene vi står overfor i dag. Hvis ikke kirkene skulle engasjere seg på dette området, må de holde kjeft om alt mulig, svarer Schorre.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*