Media må skjerpe seg: Begrav ordet «oljeeventyr»!

Et eventyr under vann var tittelen på lederen i Drammens Tidende 18.6 om Subsea Valley – en sammenslutning bedrifter i Buskerud og Akershus som leverer produkter og tjenester til oljesektoren. Dette gjentatte, forgyllende og barnslige språket har Elisabeth Tveter Briseid sett seg lei på. «Begrav forestillingen om et oljeeventyr, sjefsredaktør!» skriver hun i et temperamentsfullt innlegg i avisen 29.6. Som gammel norskfilolog vet hun at språk både kan opplyse og forføre. «Sjefsredaktøren vet utmerket godt at verden står overfor en klimakrise som vil komme helt ut av kontroll hvis det ikke handles resolutt.»

Det er ikke særlig fornøyd med den rolle media spiller i klimadebatten, Elisabeth?

 – Nei, det er ennå antakelig tid til å ta vare på denne skjønne planeten og gjøre framtida god for barn og barnebarn. Men da må redaktører og andre folk i ledende stillinger slutte å leke strutser, og bruke ord hentet fra en tid da de færreste tenkte på ødeleggende klimautslipp.  Det er selvsagt greit at avisene informerer om forskning og industri knyttet til oljeutvinningen. Det ugreie er at man fortsatt bruker et forgyllende eventyrspråk om det som skjer.  Oljeeventyr, Snøhvit og Askeladden er oljebransjens ord.  Totalt misvisende ord!  Helt andre ord må brukes hvis målet er å overlevere kloden i god stand til kommende generasjoner.

Nylig har du også vært sint på Norsk Telegrambyrå (NTB), hva gjaldt det?

 – NTB sendte nettopp ut en melding i forbindelse med Obamas klimatale. En utrolig viktig begivenhet – og så gjør NTB den til en sak mellom miljøvernministeren og Per Willy Amundsen i FrP, av alle! For n’te gang får denne Per Willy «høyttaler» av media for å fortelle folk at menneskeskapte klimaendringer bør stå i hermetegn og at velgerne ikke er særlig opptatt av klimaproblemene. NTB burde virkelig ha greid å lage en mer meningsfylt vinkling på en så viktig sak. Dessuten er det jo helt feil at folk ikke er interessert i klimaproblemene. Men det skapes jo et slikt inntrykk når journalister flest bare henger i skjørtene på Erna, Siv og Jens! Så jeg tok kontakt med NTB og fortalte om Klimavalg 2013 som vokser med rekordfart og nærmest daglig får nye norske organisasjoner som medlemmer. Jeg mener at NTB har en særdeles viktig oppgave i å dekke både spørsmål knytta til klimaproblemene og ulike løsningsinitiativ. De må ha med medarbeidere i staben som er skikkelig oppdatert. Det krever situasjonen. Og det bør NTB kreve av seg selv.

Du mener media er mer oppegående i andre land?

 – Det gjelder sikkert ikke alle andre land, og absolutt ikke alle media. Men jeg bodde en periode på sju år fram til 2010 i Paris. Klima og miljøstoff var på en helt annen måte enn her hjemme, daglig kost i mediene. En av gratisavisene i byen hadde ukentlig en side som het «Ma planète».  Det hadde både en bevisstgjørende og en inspirerende funksjon. Norske medier har mye å lære.  Vi står overfor en overhengende fare som på ingen måte tas på tilstrekkelig alvor – verken av media eller av de større politiske partiene. Har NTB og de store avisene en egen miljø- og klimaredaksjon?  Hvis ikke, må de se til å skaffe seg en, og det snarest!

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*