Motstanden vokser

På initiativ fra WWF, Greenpeace og Besteforeldreaksjonen krever 36 norske organisasjoner at regjeringen trekker Statoil ut av canadisk tjæresand på generalforsamlingen neste uke. Onsdag får statsminister Jens Stoltenberg brevet som ber regjeringen instruere Statoils styre. Blant underskriverne er en samlet miljøbevegelse, ungdomspartier, Kirken, fagorganisasjoner og hjelpeorganisasjoner. «Gjennom Statoils engasjement i Canada blir det norske folk gjort indirekte medansvarlig for virksomhet som verken er forenlig med norsk eierskapspolitikk, norsk urfolkspolitikk eller norske klimamål», heter det i brevet.

Økonomiske tap sannsynlig

Underskriverne trekker fram hensyn til urfolk, lokal natur og klima som viktige grunner til å trekke Statoil ut av tjæresandvirksomheten. Men det norske folk kan også lide økonomiske tap på grunn av virksomheten, advarer brevskriverne.

 – På grunn av statens høye aksjeandel i Statoil påføres norske borgere medansvar både for sannsynlige økonomiske tap på sikt, og for sviktende etiske vurderinger nå, heter det i brevet.

Rettssaker underveis

 Organisasjonene advarer Stoltenberg spesielt mot en kommende rettssak i Canada. Der vil Beaver Lake Cree First Nation kreve stans av all videre utvinning i deres område, som blant annet omfatter Statoils prosjekt Kai Kos Dehseh. Rettssaken kan framtvinge avvikling av Statoils omstridte tjæresandengasjement i Alberta.

 – I så fall vil den norske stat, i kraft av sitt aksjeeierskap, være ansvarlig for å ha bidratt til juridisk dokumenterte brudd på urfolksrettigheter, heter det i brevet fra de 36 organisasjonene.

Det er Jens som avgjør

Brevskriverne understreker at den norske statens stemme er helt avgjørende for at Statoil opprettholder tjæresandvirksomheten.

 – Aksjonærer som representerte aksjeverdier for hele 10 milliarder kroner – tilsvarende selskapets tredje største aksjepost – stemte mot eller avholdende til fortsatt tjæresandvirksomhet på fjorårets generalforsamling. Statens stemme for fortsatt tjæresandutvinning var derfor avgjørende, skriver organisasjonene.

Les hele brevet.

Disse har underskrevet:

Besteforeldrenes klimaaksjon, Concerned Scientists Norway, Greenpeace Norge, Mellomkirkelig Råd, Samisk Kirkeråd, WWF Norge, Attac Norge, AUF, Bellona, Bærekraftig Follo, Changemaker, Digni, Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, For Jernbane, Foreningen for Ressursbasert Økonomi, Framtiden i våre hender, Forum for utvikling og miljø, Grønn Ungdom, Kirkens Nødhjelp, Kristelig Folkeparti, Kristelig Folkepartis Ungdom, Miljøpartiet De Grønne, Norges Kristelige Studentforbund, Norges Naturvernforbund, Norges Sosiale Forum, Natur og Ungdom, Norsk Klimanettverk, Norsk nettverk for klima og helse, Rødt, Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom, SPIRE, Unio, Unge Venstre, Utviklingsfondet, Venstre

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*