En statlig dominert dinosaur …

Tross støtte fra viktige aksjonærer som Storebrand og Folksam ble forslaget om å trekke Statoil ut av tjæresand stemt ned på årets generalforsamling. – Som aksjeeier er jeg tilfreds med at selskapet tjener gode penger og betaler utbytte, sa besteforeldreaksjonist Guttorm Grundt i sitt innlegg. Jeg er også tilfreds med at Statoil gjennom skatter og avgifter bidrar med store midler til statens pensjonsfond og statskassen. Som bestefar er jeg imidlertid bekymret over det miljømessige bidrag til våre barnebarns fremtid. Våre etterkommere vil trolig felle en knusende dom over en statlig dominert dinosaur som ikke ville prioritere fornybar energi i tide.

En opplagt feilinvestering

 – Jeg tenker ikke her på Statoils produksjon av naturgass, som kan erstatte sterkt forurensende kullkraft i Europa og andre deler av verden, sa Grundt, – selv om jeg nok synes det er betenkelig med Statoils sterke satsing på utvinning av skifergass i USA.

 – Jeg tenker selvfølgelig mest på Statoils store engasjement i sterkt forurensende oljeutvinning fra tjæresand i Alberta, Canada. Denne virksomheten produserer, selv etter betydelig investeringer for å rense utslippene bedre, fremdeles 10-12 ganger høyere CO2 utslipp per enhet enn olje fra Nordsjøen, og det til meget lav lønnsomhet. Jeg er forbauset over at det sittende styre i Statoil kan forsvare denne opplagte feilinvesteringen gjort av et tidligere styre, særlig etter å ha lest styrets egen årsrapport og redegjørelse for siste år. Her skriver styret bl.a. følgende: ” Vi arbeider for å dekke verdens økende energibehov, samtidig som vi tar hensyn til miljøet og gjør en aktiv innsats for å bekjempe de globale klimaendringene”.

I strid med FN og togradersmålet

 – Men dette stemmer jo ikke. Det vil si, Statoil arbeider riktig nok hardt for å dekke verdens økende energibehov (fra fossile kilder), men satsingen på sterkt forurensende oljeproduksjon fra tjæresand i Canada tar verken hensyn til miljøet eller bidrar til å bekjempe de globale klimaendringene. Snarere tvert i mot.  Statoils prioritering av klimagassproduserende olje bidrar i sin ytterste konsekvens til å forsterke de negative globale klimaendringene, og bidrar til å motarbeide stortinget klimaforlik, og FNs mål om å begrense klodens oppvarming med maksimum 2 grader C.

 – Våre barnebarn og deres etterkommere vil neppe takke Statoil for dette bidraget, avsluttet Grundt. – De vil mest sannsynlig felle en knusende dom over en statlig dominert dinosaur som ikke ville prioritere fornybar energi i tide. Her har Statoil kommet i dårlig selskap med de store oljeselskapene Exxon, BP og Shell, med deres råkjør for å tømme verdens forurensende oljeressurser raskest mulig, stikk i strid med FNs vedtatte klimamål. Jeg oppfordrer styret til å trekke Statoil ut av tjæresandprosjektet i Canada.

 

Spre klimavett,
del denne saken!