Krav om norsk togradersutredning

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    mandag 22. apr 2013
  • AV:
    Redaksjonen
perspektiv
Perspektivmeldingen peker ifølge regjeringen på langsiktige utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi, og drøfter viktige utviklingstrekk i det norske samfunnet og i norsk og internasjonal økonomi fram mot 2060. Når Finanskomiteen skal behandle meldinga, må de også forholde seg til det klimapolitiske togradersmålet som Norge har forpliktet seg på.

En viktig erkjennelse er i løpet av det siste året begynt å komme på plass, i kretser langt ut over de «miljøengasjertes»: Skal verden ha mulighet til å nå målet om å begrense den globale oppvarming til 2 grader, kan vi ikke bruke alt som finnes reserver av kull, olje og gass. Så mye som to tredjedeler må bli liggende i bakken, sier bl.a. Det internasjonale energibyrået. Spørsmålet en del organisasjoner, bl.a. Besteforeldreaksjonen, nå stiller er hvilke konsekvenser dette må ha for Norge og norsk oljepolitikk. I et brev til Finanskomiteen på Stortinget tar de til orde for at det opprettes en egen norsk tograderskommisjon. Seogså reportasje Ny Tid.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*