“Vi tar alle innspill på alvor …”

Forurensningsdirektoratet Klif mener olje- og energidepartementet bevisst toner ned de alvorlige miljøkonsekvensene ved virksomhet og utslipp i nordområdene.  »OEDs fremstilling ser ut som en form for skjønnmaling», sier Klif-direktør Ellen Hambro til Aftenposten. Hun peker på at faren for miljøskader er betydelig større i Lofoten og Vesterålen enn i andre områder på norsk sokkel med petroleumsaktivitet. Olje- og energiminister Ola Borten Moe svarer slik på kritikken: – Det er ikke et ukjent fenomen at Klif har oppfatninger om det vi driver med. Vi tar alle innspill på alvor, men vil ikke bruke mye tid på dette nå.