“Vi tar alle innspill på alvor …”

Forurensningsdirektoratet Klif mener olje- og energidepartementet bevisst toner ned de alvorlige miljøkonsekvensene ved virksomhet og utslipp i nordområdene.  »OEDs fremstilling ser ut som en form for skjønnmaling», sier Klif-direktør Ellen Hambro til Aftenposten. Hun peker på at faren for miljøskader er betydelig større i Lofoten og Vesterålen enn i andre områder på norsk sokkel med petroleumsaktivitet. Olje- og energiminister Ola Borten Moe svarer slik på kritikken: – Det er ikke et ukjent fenomen at Klif har oppfatninger om det vi driver med. Vi tar alle innspill på alvor, men vil ikke bruke mye tid på dette nå. 

Spre klimavett,
del denne saken!