Klimakampanjen vokser!

Etter en rekke nye påmeldinger har kampanjen “Klimavalg 2013” nå tilslutning fra hele 53 ulike organisasjoner. Det brede folkelige engasjementet gleder kampanjelederen Svein Tveitdal, som har tro på at klimapørsmål vil sette et sterkere preg på valgkampen enn partistrategene har tenkt seg. Partienes talspersoner kommer i tiden framover til å bli utfordret på de åpenbare manglene ved dagens politikk, der både mål og midler er for svake hvis Norge har som ambisjon å følge anbefalingene fra FNs klimapanel. Også oljepolitikken må på dagsorden.

Økende oppslutning

Nye kampanjedeltakere den siste måneden er: Den norske kirkes presteforening, Diakonforbundet, For Jernbane, HimalPartner, Kateketforeningen, Norges Kristelige Studentforbund, Norges Sosiale Forum, Oikos, Syklistenes Landsforening, Stefanusalliansen.

Halfdan Wiik, leder for Besteforeldreaksjonen som i sin tid tok initiativ til Klimavalg 2013, sier at de hele tiden har hatt god tro på positiv respons. “Vi var sikre på at mange ville se det på samme måte som oss: at det som kan skape bevegelse i det politiske rommet, er en kampanje som favner langt bredere enn miljøorganisasjonene.” Det sitter så mye godt vett og ansvarlighet i mangfoldet av norske organisasjoner, sier han. Nå håper han at en større del av fagbevegelsen skal kjenne sin besøkelsestid.

Utfordrer partiene

Klimavalg 2013 har en rekke politiske krav til partiene, som grunnlag for en ansvarlig klimapolitikk. Først og fremst må de forplikte seg på utslippsmålene fra FN klimapanel, som betyr 25–40 prosent kutt innen 2020, i forhold til 1990-nivå. Da var norske klimagassutslipp på 50 mill. tonn. Følger vi målsettingene i Stortingets klimaforlik, skal utslippene være bare om lag 5 mill. tonn lavere i 2020, inkludert kvotekjøp. Følger vi FN må de reduseres med tre ganger så mye, til rundt 35 mill. tonn. I tillegg må vi bidra til klimatilpasninger og utbygging av fornybar energi for fattigdomsbekjempelse.

Se også kronikk i Bergens Tidende: Fra festtaler til hverdagspolitikk

Spre klimavett,
del denne saken!