Partiene under lupen: Hvem har best klimapolitikk?

Foran partilandsmøtene, og mens partiene forbereder seg til  valgkampen, har Framtiden i våre hender evaluert og sammenlignet utkastene til partiprogram. Utgangspunktet er de politiske kravene fra Klimavalg 2013-alliansen: Går partiet inn for utslippskutt i samsvar med anbefalingene fra FNs klimapanel? Blir de rike lands historiske ansvar for klimakrisen erkjent og lagt til grunn? Foreslår partiet  tiltak som vil skape nye grønne arbeidsplasser? Anerkjenner partiet at klimautfordringene har konsekvenser også for norsk petroleumspolitikk? Foreslår partiet tiltak som gjør at folk enklere kan gjøre klima- og miljøvennlige valg i hverdagen?

Stort sprik mellom partiene

At Fremskrittspartiet kommer ut med 2 av 6 mulige poeng overrasker neppe noen. Partiet har lenge sådd tvil om den vitenskapelige kunnskapen om menneskeskapte klimaendringer og behovet for politiske tiltak.

Mer overraskende er det at flere av dem som mener dette er ”vår tids største utfordring” kommer ut nesten like dårlig. Det gjelder særlig Høyre (2/3: “klimahensyn i liten grad er integrert i andre politikkområder”) men også Arbeiderpartiet (3: “manglende prioritering av klima når det kommer i konflikt med andre interesser”) og Senterpartiet (3: “svakt på transport, landbruk og olje”).

Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Miljøpartiet De Grønne får alle samlet karakter 5/6. Om SV heter det at “klima har en dominerende plass i programmet og tilnærmingen er kunnskapsbasert”.  Venstre får skryt for “omfattende forslag til klimatiltak under de mest relevante temaene i partiprogrammet”.  MDG “setter klima og miljø foran alle andre samfunnsinteresser”, mens KrF trekkes i karakter og ender opp med 4/5 fordi de “ikke adresserer behovet for redusert tempo i oljesektoren, ut i fra klimahensyn”.

Det understrekes at evauleringen er foreløpig – etter at partiene er ferdige med sine program, vil det komme en oppdatert versjon. Les hele evalueringen her.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Kristian Frederik Brandt | 04.03.2013

    All ære til FIVH!

    Det bør være en plikt for enhver som bekymret for utviklingen av klimaet og våre barns og barnebarns fremtid å stemme på et parti som tar utviklingen på alvor. I så måte gir FIVHs evaluering god veiledning.

    Jeg oppfordrer ellers alle til å melde seg inn i KlimaKravets manntall, se http://www.klimakravet.no.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*