Unge og eldre mest bekymret for klimaet

I forbindelse med den store klimamarkeringen Earth Hour, har WWF gjennomført en undersøkelse om klimaholdninger i den norske befolkningen. Undersøkelsen viser at det er unge og eldre som er mest urolige for hvordan det skal gå med planeten vår. «Det er ungdom i alderen 16-24 som kommer til å kjenne klimaendringene på kroppen også her i Norge, så det er ikke rart om de er bekymret. Og jeg vil tro at den eldre generasjonen i stor grad bekymrer seg på vegne av barnebarna», sier WWFs generalsekretær Nina Jensen. Samtidig viser det seg at de eldre er lite innstilt på å legge om vaner og livsstil.

Unge mest opplyste

Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse på oppdrag for WWF. Svarene fra et representativt utvalg på 1010 personer fra 17 til 84 år viser at bekymringen er størst i ytterpunktene av aldersskalaen. Blant dem over 55 år er det 47 prosent som er bekymret for klimaet. Hele 61 prosent av unge mellom 16 og 24 år svarer også ja.

 – Det er ungdom i alderen 16-24 som kommer til å kjenne klimaendringene på kroppen, så det er ikke rart om de er bekymret. Og jeg vil tro at eldre folk i stor grad bekymrer seg på vegne av barnebarna, sier WWFs generalsekretær Nina Jensen.

De middelaldrende kommer mer på banen når de blir spurt hvor villige de er til å endre egen atferd. Litt over halvparten svarer i meget høy eller høy grad, mot totalt 73 prosent i gruppen 16-24 år, 52 prosent blant dem mellom 25 og 34 år, og 57 prosent i gruppen 35-44 år. Her skårer faktisk de eldste lavest, med 48 prosent.

Kvinner mer bekymret enn menn

Hele 54 prosent av de spurte kvinnene svarer ja på spørsmålet over, mot 38 prosent av mennene. Så mange som 55 prosent av norske menn er ikke bekymret for klimaendringene i det hele tatt.

Kvinnene viser også at de har mye kunnskap om hva som skal til for å motvirke klimaendringene. Reduksjon av strømforbruket hjemme, miljøvennlige transportmidler, bytte til elbil og kjøp av bærekraftige matvarer er blant tiltakene som flere kvinner enn menn svarer at de har nok kunnskap om. På den andre siden: Flere menn enn kvinner mener at de kan nok om energigjennomgang av boligen, investeringer i selskaper som skal fremme grønn energi eller miljøvennlige produkter, samt forsikring av boligen mot skader på grunn av klimaendringer.

Earth Hour

Lørdag 23. mars er det Earth Hour for femte år på rad i Norge. Dette er verdens største klimamarkering der mange hundre millioner mennesker over hele verden skrur av lyset i en time for klimaet.

–Med så mange klimabevisste kvinner, håper jeg at norske menn kjenner sin besøkelsestid og melder seg på årets markering. Earth Hour er den ene sjansen vi har, en gang i året, til å vise at vi står sammen med resten av verden og at vi deler bekymringen for hva som skjer med vår felles klode, sier Nina Jensen.

 

Spre klimavett,
del denne saken!